24 i 31 grudnia 2018 r. dniami bez sesji na GPW

      
    
Ogłoszenia / 2018-12-18 / autorzy: Generali Investments

Szanowni Państwo, informujemy, że 24 i 31 grudnia 2018 roku są dniami bez regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z tym Union Investment TFI S.A. nie dokonuje w tym dniu wyceny jednostek uczestnictwa funduszy/certyfikatów inwestycyjnych funduszy.

W tych dniach nie będą też dostępne infolinia i Wirtualny Oddział naszego Towarzystwa.