Akcje bezkonkurencyjne! Podsumowanie wyników subfunduszy Union Investment TFI w 2016 roku.

      
    
Komentarze / 2017-01-13 / autorzy: Generali Investments
  • W 2016 roku prawie wszystkie nasze fundusze akcyjne przebiły swoje cele i wypracowały wysokie, dwucyfrowe stopy zwrotu! Najlepiej spisał się UniAkcje Wzrostu, który zarobił aż 15%.
  • Dwucyfrowymi stopami zwrotu mogą się pochwalić także inne strategie akcyjne, w tym: UniAkcje Dywidendowy, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje: Daleki Wschód, UniAkcje Małych i Średnich Spółek oraz UniKorona Akcje.
  • Bardzo dobrze spisały się nasze nowe strategie absolute return – szczególnie akcyjna – oraz fundusze pieniężne. UniAktywny Pieniężny wypracował niemal 3% zysku!

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym dokumencie.