Aż 10 funduszy Union Investment TFI z najwyższymi ratingami Analiz Online.

      
    
Aktualności / 2017-06-06 / autorzy: Generali Investments
  • Dziennik „Rzeczpospolita” przeanalizował oceny wystawione funduszom inwestycyjnym przez Analizy Online.
  • Spośród krajowych TFI najwięcej funduszy – aż dziesięć – pozytywnie ocenionych przez Analizy Online – to fundusze Union Investment.
  • Maksymalną ilość gwiazdek przyznano subfunduszom: UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Pieniężny i UniObligacje Aktywny.

 
Ratingi przygotowywane przez Analizy Online są oparte na niezależnej, rzetelnej i wszechstronnej analizie funduszy inwestycyjnych, dostępnych na polskim rynku. Podawane są w pięciostopniowej skali, gdzie pięć gwiazdek oznacza ocenę najwyższą.
 
Analitycy biorą pod uwagę zarówno parametry ilościowe (stopy zwrotu, powtarzalność wyników, ryzyko, koszty), jak również jakościowe  organizację procesu inwestycyjnego i doświadczenie zarządzających).
 
Spośród krajowych TFI najwięcej funduszy (aż dziesięć) pozytywnie ocenionych przez Analizy Online posiada Union Investment:
 
• Subfundusze z 5* ratingiem: UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Pieniężny, UniObligacje Aktywny.
• Subfundusze z 4* ratingiem: UniAkcje Dywidendowy, UniKorona Akcje, UniKorona Obligacje, UniKorona Zrównoważony, UniLokata, UniObligacje: Nowa Europa, UniWIBID Plus.
 
Jaka jest recepta na sukces? „Rzeczpospolita” zauważa, że „zarządzający, którzy w ofercie mają najwięcej pozytywnie ocenionych funduszy, są długodystansowcami. Zależy im na regularnym osiąganiu dobrych stóp zwrotu w długim terminie, a nie na zajęciu pierwszego miejsca w rankingach obejmujących krótki okres inwestycji”.
 
Tomasz Michalak, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży w Union Investment TFI
 
Dobre oceny dla naszych funduszy są pochodną stabilnego i konsekwentnego procesu inwestycyjnego. W Union Investment TFI jesteśmy nastawieni na osiąganie dobrych, ale przede wszystkim powtarzalnych stóp zwrotu. Dużą wagę przykładamy również do kontroli ryzyka – zarówno na poziomie poszczególnych instrumentów finansowych, jak i całego otoczenia rynkowego.
 
W procesie inwestycyjnym stosujemy tzw. matrycowy model zarządzania aktywami. Łączy on kompetencje całego departamentu zarządzania z doświadczeniem i kompetencjami poszczególnych zarządzających. Bardzo ważne jest także zaangażowanie poszczególnych zespołów w proces zarządzania funduszami i portfelami – adekwatnie do ich polityki inwestycyjnej. W każdej sytuacji członkowie poszczególnych zespołów służą sobie pomocą. Dzięki takiemu podziałowi zadań oraz wsparciu, osiągane przez nas wyniki inwestycyjne są wyjątkowo stabilne na przestrzeni lat.
 
Pełen artykuł „Ważna podpowiedź, z której rzadko korzystamy” do przeczytania w dzienniku „Rzeczpospolita” z 18 maja 2017 r. oraz na stronie http://www.rp.pl/Lokaty-iinwestycje/305209973-Wazna-podpowiedz-z-ktorej-rzadko-korzystamy.html.