Co zrobić ze zwrotem podatkowym z IKZE?

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-04-06 / autorzy: Maciej Rogala

Jeżeli w ubiegłym roku wpłaciłeś określoną kwotę na IKZE, to otrzymasz od fiskusa, lub już otrzymałeś, zwrot części podatku PIT. W zależności od skali podatkowej będzie to kwota odpowiadająca 18, 19 lub 32 procentom kwoty wpłaty.  Co z nią zrobić?

Przeanalizujmy, co możesz zrobić z kwotą zwrotu podatkowego i sprawdźmy efektywność naszej inwestycji w IKZE.

 

Po pierwsze będziesz mógł te pieniądze wydać

Jeżeli kupisz jakąś trwałą i pożyteczną rzecz, na przykład rower dla swojego dziecka albo dla siebie, to trudno mieć wyrzuty sumienia. Jednak pieniądze pochodzące ze zwrotu mogą "się rozpłynąć" - zostać wydane nie wiadomo na co. No cóż "łatwo przyszło, łatwo poszło".

Jednak nie do końca. Jeżeli bowiem potraktujemy IKZE, jako najbardziej efektywny podatkowo wehikuł inwestowania oszczędności, to konsumpcja kwoty ulgi podatkowej oznaczać będzie, że IKZE przestanie być takim najbardziej efektywnym wehikułem; ale jak się zaraz przekonamy nie w każdym przypadku. Odpis podatkowy przy wpłatach nie stanowi pełnej ulgi, bowiem podatek PIT będziemy musieli zapłacić w momencie wypłaty pieniędzy.

Przeprowadźmy prostą symulację  na przykładzie wpłaty na IKZE 5 000 zł dokonanej w ubiegłym roku, przy założeniu, że uda nam się osiągnąć roczną stopę zwrotu na poziomie 5% nominalnie, a wypłata nastąpi po 20 latach, po ukończeniu 65 roku życia.

Zacznijmy od wariantu skonsumowania kwoty zwrotu podatkowego.

 

Jaka będzie efektywność naszej inwestycji w IKZE przy konsumpcji zwrotu?

Po 20 latach zysk z inwestycji 5 000 zł wyniesie aż 14 350 zł. Czyli na Twoim rachunku będzie kwota 19 350 zł. Wypłata zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek w wysokości 10%, czyli na konto otrzymasz 17 415 zł.

Gdyby ta sama kwota została zainwestowana na IKE, miałbyś o 10% więcej pieniędzy na emeryturze. Inwestycja tej kwoty w tym samym funduszu inwestycyjnym, ale na "zwykłym rejestrze", będzie skutkowała tym, że wypłata zostanie pomniejszona o 19% podatku Belki od zysków, czyli o 2 726 zł.  Na Twoje konto trafi kwota niższa niż w przypadku IKZE - 16 624 zł.

 

Efektywność w IKZE przy wpłacie kwoty zwrotu na zwykły rejestr

Przeanalizujmy teraz wariant, w którym fiskus zwraca nam w tym roku 18% wpłaty na IKZE, czyli 900 zł.

Kwota ta będzie pomnażana o rok krócej niż w IKZE, czyli przez 19 lat. Przy rocznej stopie zwrotu na poziomie 5%, nasze saldo rejestru wyniesie 3 250 zł. Po potrąceniu podatku Belki, na nasze konto wpłynie kwota 2 800 zł. Po zsumowaniu obu kwot sumaryczna wartość netto naszej inwestycji - z IKZE i zwrotu podatkowego - wyniesie 20 215.

W tym przypadku efektywność inwestycji w IKZE okaże się wyższa od inwestycji w IKE o 865 zł (20 215 zł w porównaniu z 19 350 zł).

 

A w jakim przypadku osiągniemy najwyższą efektywność?

Gdy kwotę zwrotu podatkowego wpłacimy na IKE, bo wówczas kwota wypłaty nie zostanie pomniejszona o podatek Belki - na nasze konto wpłynie 3 250 zł. Sumaryczna wartość inwestycji po 20 latach (19 latach inwestowania kwoty zwrotu) wyniesie 22 600 zł.

Podsumujmy. Jeżeli skonsumujemy kwotę zwrotu podatkowego, to efektywność inwestycji w IKZE okaże się niższa od IKE, bo w przyszłości wypłata z IKZE zostanie pomniejszona o podatek ryczałtowy 10%. Jednak okaże się wyższa od inwestycji z podatkiem Belki  - jeżeli będzie trwała odpowiednio długo i okaże się rentowna.

Jeżeli natomiast zainwestujemy kwotę zwrotu podatkowego, to zawsze zyskamy najwięcej na IKZE. A najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie połączenie obu kont - IKZE dla pierwotnej inwestycji, a IKE dla zwrotu podatkowego.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.