Czas na inwestowanie z ulgą podatkową

      
    
IKE IKZE promocja
Niezależnie o finansach / 2020-09-25 / autorzy: Danuta Musiał

Konta emerytalne teraz z dodatkowymi nagrodami

Tej jesieni można jeszcze więcej zyskać inwestując na IKE i IKZE bezpośrednio w Generali Investments TFI dzięki nowej akcji promocyjnej. Klienci, którzy do końca listopada wykorzystają cały limit wpłat na konta emerytalne IKZE lub IKE otrzymają nagrodę w formie bonu na zakupy w Empiku.

Ile trzeba wpłacić? Ile można zyskać dodatkowo?

  • wpłacając 6 272,40 zł na IKZE otrzymasz bon o wartości 50 zł,
  • wpłacając na IKE 15 681 zł otrzymasz bon o wartości 100 zł,
  • wpłacając pełne limy na oba produkty otrzymasz bon o wartości 200 zł.

Karty Empik mają postać elektroniczną, można je wykorzystać online. Generali Investments TFI dodatkowo pokrywa koszt podatku.

Z promocji mogą skorzystać zarówno osoby, które już mają IKE lub IKZE, jak i nowi klienci, którzy otworzą jedno lub oba konta online samodzielnie lub przez Wirtualny Oddział.

Promocja dotyczy również klientów, którzy zdecydują się na przeniesienie IKE lub IKZE z innych instytucji finansowych do Generali Investments TFI. Szczegóły znajdziesz w  Regulaminie promocji.

Korzyści poza promocją

Nawet jeśli nie możemy sobie pozwolić na odłożenie na emeryturę całego limitu, to każda kwota ulokowana na IKZE może być odliczona od dochodu. Ile dokładnie? To zależy od tego, w którym progu podatkowym rozlicza się właściciel takiego konta. Najwięcej mogą zyskać osoby, które płacą najwyższy podatek dochodowy.

Maksymalne odliczenie od podatku za ten rok z tytułu inwestowania na koncie emerytalnym IKZE wynosi 2 007 zł i 17 groszy. Do takiej ulgi upoważnia wpłacenie na IKZE maksymalnego dopuszczalnego na 2020 limitu, czyli 6 272,40 zł.

Tradycyjnie ostatni kwartał roku jest okresem największego zainteresowania kontami emerytalnymi. Klienci często odkładają wykorzystanie limitu na ostatnią chwilę.

Czy warto odkładać inwestowanie na ostatnią chwilę? To oczywiście zależy od tego, czy mamy w danym momencie nadwyżki w budżecie, które możemy przeznaczyć na ten cel. Jeśli jednak pieniądze i tak leżą na koncie, to wystarczy porównać obecne oprocentowanie w banku z oficjalnie publikowanymi danymi dotyczącymi inflacji. Niezainwestowanym oszczędnościom grozi realna utrata wartości. Konta emerytalne mają tę przewagę, że do wyniku wypracowanego dzięki inwestowaniu dodajemy efekt ulg podatkowych. Inwestując w IKZE, co roku przy składaniu zeznań podatkowych możemy odliczać zainwestowaną kwotę od dochodu.

Oba rodzaje kont emerytalnych –  IKE i IKZE – oferują zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, jeśli wypłacisz pieniądze po 65 roku życia w przypadku IKZE (zapłacisz jedynie 10% podatek ryczałtowy) lub po 60 roku w przypadku IKE. Przy długotrwałym oszczędzaniu – a takie przecież jest odkładanie na emeryturę – to właśnie wypracowane zyski mogą stanowić lwią część salda końcowego. Zatem i ulga podatkowa od nich może stanowić poważną kwotę.

Jeśli chcesz otworzyć IKE lub IKZE, zapraszamy tutaj: https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/ike-ikze.

Możesz również załatwić wszelkie formalności za pośrednictwem naszego Wirtualnego Oddziału.

 


 
Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.