Czas na jastrzębią politykę NBP - Termometr Inwestycyjny

      
    
Aktualności / 2019-05-31 / autorzy: Krzysztof Izdebski
  • Odreagowanie rentowności na amerykańskich dziesięciolatkach
  • PKB w Polsce wciąż powyżej 4%
  • Inflacja może przekroczyć 3%

GUS podał w czwartek 23 maja informację, że nakłady inwestycyjne w I kwartale br. wzrosły o 21,7% r/r i osiągnęły poziom 28,1 mld zł. Musimy jednak pamiętać, że taki wzrost nakładów na inwestycję związany jest z niską bazą. Polskie spółki nie inwestowały bazując na niskich kosztach pracowniczych. Proces taki trwał przez kilka kwartałów. Widoczny wzrost nakładów jest raczej związany z inflacją i wzrostem kosztów pracy niż rzeczywistymi inwestycjami firm.
Dobre wiadomości dla Polski płyną też z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która w ostatnim raporcie podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce
z 4,0% do 4,2%, jednocześnie rekomendując zacieśnienie polityki fiskalnej w Polsce.
Zaskakująco wysokie są jednak odczyty inflacji, która przyśpieszyła i jest teraz na poziomie 2,2% w ujęciu r/r. Tym samym wartość inflacji była wyższa niż najwyższe prognozowane wartości GUS zakładające wzrost inflacji do poziomu 2,1%. Rynki już zmieniają swoje prognozy dotyczące inflacji przewidując, że pod koniec roku może ona wynieść 3%. Dodatkowo inflację podbijają rosnące ceny żywności, na które wpływ mają słabe uprawy spowodowane suszą.
Po ostatnim szoku związanym z odczytem inflacji obserwujemy odreagowanie rentowności. Początkowo przeceny rentowności wzrosły do 3,05% na 10 letnich obligacjach, by następnie spaść do 2,85%. Mocny wzrost i spadek odbywa się przy naprawdę niewielkich obrotach.
Nie przewidujemy korekty budżetu czy zmiany stóp procentowych. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że do końca przyszłego roku nie przewiduje zmiany stóp procentowych.