Dobry sentyment może wrócić do sektora bankowego - termometr inwestycyjny

      
    
Aktualności / 2018-08-17 / autorzy: Ryszard Rusak
  • Bez fuzji PEKAO i Alior Banku – entuzjazm na rynku
  • Pozytywne wyniki banków po I kwartale
  • Gra pod podwyżki stóp procentowych może wzmocnić sektor w dalszej części roku

Wydarzeniem ubiegłego tygodnia na WIG20 było odstąpienie przez Pekao oraz Alior Banku od pomysłu fuzji obu instytucji. Zarządy banków uznały, że taki ruch nie przyniósłby wystarczających synergii, a ryzyko nieudanej fuzji było spore. Rynek zareagował na tę informację euforycznie – akcje obu banków zyskały kilka procent, choć Alior oddał nieco wzrostów następnego dnia, po publikacji wyników finansowych.

Szczególnie akcjonariusze Pekao mogą mieć powody do zadowolenia – przejęcie Aliora za gotówkę bądź gotówkę i akcje mogłoby ograniczyć dywidendę, którą Pekao SA wypłaca akcjonariuszom, a to właśnie regularne i wysokie dywidendy były przez lata wyróżnikiem tego banku. Obecnie można się spodziewać wypłaty dywidendy przez Pekao, być może na poziomie 80% zysku netto. Z kolei zakup Aliora poprzez emisję akcji do jego akcjonariuszy wiązałby się z udzieleniem im premii, co byłoby niekorzystne dla akcjonariuszy Pekao. Te ryzyka teraz zniknęły.

Większość spółek z sektora bankowego zaprezentowała już raporty finansowe za pierwszą połowę roku 2018 – dobre wyniki pokazały m. in. BZ WBK, Bank Millennium czy ING BŚK, a wyniki całego sektora można określić jako neutralne bądź lekko pozytywne. Poprawiające się zyski banków, nawet w środowisku niskich stóp procentowych, mogą w dalszej części roku być przyczynkiem do poprawy nastawienia do sektora. Już druga połowa lipca była bardzo dobra dla banków, które pchnęły w górę indeks WIG20.
W nadchodzących miesiącach możemy mieć do czynienia z sytuacją analogiczną do końcówki roku 2017, gdy inwestorzy kupowali akcje banków w oczekiwaniu na podwyżki stóp procentowych. Zachęcać do tego może ścieżka projekcji inflacji NBP, która przewiduje, że w ciągu najbliższych dwóch lat inflacja może podejść nawet pod 4%. To może zachęcić inwestorów do gry pod podwyżki stóp, które dodatkowo wsparłyby wyniki banków. Jeśli nie popsuje się sentyment na globalnych rynkach, sektor może dodatkowo liczyć na wsparcie inwestorów zagranicznych – z uwagi na fakt, że banki są głównym komponentem indeksu WIG20, zagraniczni inwestorzy najczęściej kupują akcje właśnie z tego sektora. Największym beneficjentem powyższego scenariusza, z racji swojej płynności i skali, byłby bank PKO BP. Największy polski bank ma też najwięcej do zyskania w przypadku podwyżki stóp procentowych.