Duża zmienność, ale wciąż obiecująco

      
    
Niezależnie o finansach / 2016-01-07 / autorzy: Generali Investments

Według prognozy Goldman Sachs Asset Management na rok 2016 na skutek rozbieżnej polityki banków centralnych, czeka nas w bieżącym roku wysoka zmienność, ale to nie znaczy, że nadszedł czas aby rezygnować z podejmowania ryzyka.

Z perspektywy globalnej, GSAM oczekuje, że największe gospodarki świata prawdopodobnie doświadczą kolejnego roku skromnych zysków.

Jeśli chodzi o rynek amerykański GSAM napisał w prognozie, że ​​gospodarka jest "wystarczająco silna, aby uzasadnić stopniowy wzrost stóp procentowych w 2016 roku", jednak ze względu na zaostrzenie warunków finansowych i słaby popyt globalny wzrost największej gospodarki na świecie prawdopodobnie utrzyma się na niskim poziomie - w okolicach 2%.

W prognozie czytamy: "Rosnące koszty zadłużenia w sektorze przedsiębiorstw w USA i na rynkach wschodzących stwarza określone zagrożenia", ale raczej nie dla globalnego wzrostu w 2016.

GSAM zauważa, ale globalni inwestorzy instytucjonalni stają przed wyzwaniem środowiska prawdziwie rozbieżnych polityk banków centralnych. Mimo tego, według GSAM dla inwestorów lepiej będzie pozostać na rynkach akcji, zwłaszcza dla uczestników planów emerytalnych. Chociaż Chiny na początku tego roku wywołują dużo obaw na rynkach, to według GSAM spowolnienie w Chinach prawdopodobnie nie będzie na tyle głębokie i długotrwałe, aby przynieść znaczące szkody w portfelach inwestorów odpowiednio rozproszonych na różnych rynkach. W prognozie czytamy: "Po burzliwym roku 2015 oczekujemy, że Chiny pozostają źródłem zmienności rynku, ale politycy będą dążyć do stabilizacji. Oczekujemy również pewnego wpływ transformacji gospodarczej w Chinach. " GSAM przewiduje, że w 2016 roku gospodarka wzrośnie powyżej 6% wspomagane kolejnymi bodźcami ze strony Ludowego Bank Chin.

Natomiast w Wielkiej Brytanii wzrost może "pozostawać na niskim poziomie zakresie 2% w 2016 roku, z dużym udziałem konsumpcji i działalności inwestycyjnej. Uważamy, że Bank Anglii może podnieść stopy procentowe w pierwszej połowie roku".

W strefie euro szerzej GSAM spodziewa się wzrostu niższego niż w USA i Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie bliżej 1,4%, przy inflacji około 1%, pomimo dalszych stymulacji ze strony EBC.

W Japonii natomiast "wzmocnienie popytu krajowego powinno pomóc odzyskać skromny wzrost w 2016 roku," z inflacją wciąż znacznie poniżej celu. "Uważamy, że Bank Japonii (BoJ) może złagodzić politykę w pierwszej połowie roku," napisano w podsumowaniu raportu.

A jak będzie na rodzimym rynku? Ja nadal jestem optymistycznie nastawiony, chociaż dzisiejsze notowania akcji są najniższe od 2009 roku.

 

 

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.