Fundusz inwestycyjny otwarty a inne narzędzia oszczędzania

      
    
Podcasty / 2017-12-04 / autorzy: Generali Investments

Fundusz inwestycyjny otwarty krótkoterminowy to metoda oszczędzania porównywalna pod względem bezpieczeństwa i zysków do lokat bankowych i kont oszczędnościowych. To produkt łączący zalety obu tych narzędzi – dostępność zainwestowanych środków i niski poziom ryzyka inwestycyjnego.

Charakterystyczną cechą funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego szeroka dostępność. Jednostki uczestnictwa są nielimitowane, więc zakupić może je każdy. Fundusz otwarty gwarantuje uczestnikom odkupienie jednostek uczestnictwa na każde żądanie. Sprawia to, że środki finansowe są łatwo dostępne bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Fundusz inwestycyjny otwarty krótkoterminowy i długoterminowy

Fundusz inwestycyjny otwarty pozwala nie tylko na krótkoterminowe oszczędzanie, choć jest to zdecydowanie bardziej popularna opcja od inwestycji długoterminowych w fundusze inwestycyjne. Krótki horyzont inwestycyjny pozwala na osiągnięcie niższych zysków niż ulokowanie środków na długi czas, ale jest bezpieczniejsze. Krótkoterminowe fundusze inwestycyjne otwarte i inwestują w większości w papiery dłużne. Ich wartość zmienia się mało dynamicznie. Natomiast dynamicznie może zmieniać się wartość akcji, w które zwykle inwestują fundusze długoterminowe.

Fundusz inwestycyjny a lokata bankowa

Do lokaty terminowej w banku fundusz inwestycyjny otwarty podobny jest pod względem niskiego ryzyka inwestycji oraz stałych, prognozowanych stosunkowo niewielkich zysków. Te dwa narzędzia oszczędzania różni przede wszystkim dostępność do zainwestowanych środków.

Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym można odsprzedać w dowolnym momencie. Uczestnik może wypłacić nie tylko kapitał, ale też zysk za okres, w którym środki „pracowały”. Pieniądze zainwestowane w terminową lokatę bankową także można wypłacić w dowolnym momencie, ale należy się liczyć z utratą wszystkich odsetek, a w niektórych przypadkach także utratą części kapitału. Oznacza to, że faktycznie środki są na lokacie zamrożone aż do końca jej trwania.

Fundusz inwestycyjny a konto oszczędnościowe

Porównując fundusz inwestycyjny otwarty i konto oszczędnościowe, należy zwrócić uwagę na trzy aspekty – wysokość zysków, poziom ryzyka oraz dostępność środków. W obu tych narzędziach oszczędzania dostęp do pieniędzy jest łatwy, ponieważ można wypłacić je w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów. Poziom ryzyka jest niski dla użytkowników konta oszczędnościowego oraz dla uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego krótkoterminowego.

Produkty te różnią się natomiast prognozowanym zyskiem. O ile konto oszczędnościowe jest zwykle bardzo nisko, wręcz symbolicznie oprocentowane (o wiele niżej niż lokaty bankowe), o tyle przewidywane zyski z uczestnictwa w funduszu otwartym mogą być na podobnym poziomie co zyski z lokat lub nieco wyższe.

IKE – oszczędzanie na emeryturę

Możliwość oszczędzania długoterminowego daje indywidualne konto emerytalne. To jeden z produktów dostępnych w III filarze emerytalnym. Zyski, ryzyko oraz czas trwania umowy zależą od indywidualnych ustaleń pomiędzy klientem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które zarządza IKE. W Union Investment dostępne są cztery warianty inwestowania – trzy przygotowane przez ekspertów i jeden indywidualny. IKE nie jest objęte podatkiem od zysków kapitałowych.