Globalne rynki akcji pod presją ryzyka - Termometr Inwestycyjny

      
    
Aktualności / 2019-05-16 / autorzy: Michał Milewski
  • Eskalacja wojny handlowej USA – Chiny
  • Niepokój na Bliskim Wschodzie
  • Niższe tempo wzrostów wyników spółek amerykańskich

Globalne rynki akcji w ostatnich dniach były pod presją pogłębienia napięć w stosunkach handlowych Stanów Zjednoczonych z Chinami. Inwestorzy oczekują na rozwój sytuacji, ale nie widać nastrojów optymistycznych.

Dobre odczyty wskaźników makroekonomicznych w Stanach Zjednoczonych dostarczyły inwestorom chwilowego optymizmu. Nominalnie PKB w USA wzrósł o 5%, co było bardzo wysokim wynikiem. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury w USA nadal spadały, ale dynamika tych spadków była już mniejsza.

Wyniki amerykańskich spółek po pierwszym kwartale roku pokazały wzrosty, ale mniejszej skali niż w poprzednich okresach. Przeciętnie przychody spółek rosły o 5%, ale zysk netto tylko o 2%, co wskazuje na problemy z utrzymywaniem rentowności. Inwestorzy oczekują podobnie słabszego niż historycznie drugiego kwartału, odbicia w trzecim i powrotu do solidnych wzrostów dopiero w ostatnim kwartale 2019 roku.

Nastroje na rynkach są słabe także pod wpływem eskalacji konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Efekty napięć są już odzwierciedlone w wysokich cenach ropy naftowej, ale obawy inwestorów są głębsze i sięgają nawet scenariuszy uwzględniających rozwiązania militarne. W takim przypadku należałoby się spodziewać kolejnych drastycznych podwyżek cen ropy, co wyjątkowo negatywnie wpłynie na gospodarki rozwijające się i rozbudzi oczekiwania inflacyjne.