Ile w tym roku zaoszczędzimy za pomocą IKE i IKZE?

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-01-09 / autorzy: Diana Litwin-Dolezińska

Na pewno są wśród nas osoby, których mocnym postanowieniem w tym roku jest zacząć oszczędzać na dodatkową emeryturę. Nowy Rok przyniósł inwestującym na emeryturę pewne zmiany. Są to nowe limity wpłat na IKE i IKZE, co także oznacza nowe kwoty ulg podatkowych.

 

Co to jest limit wpłat na IKE i IKZE

Indywidualne Konto Emerytalne – IKE i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE dają szereg korzyści podatkowych. Z tego też powodu, roczne limity wpłat na oba produkty są ograniczone. Roczny limit przy IKE i IKZE to kwota maksymalna, jaką można wpłacić w danym roku kalendarzowym. Wpłacić można oczywiście też kwotę niższą.

Dla IKE limit ograniczony jest do 3 – krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej na nowy rok.

Dla IKZE ten limit nie może przekroczyć 1.2 – krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w danym roku.

Wynagrodzenie to zostało ustalone w projekcie Ustawy budżetowej. Według obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 8.12.2017 r prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce w 2018 roku to 4 443,00 zł.

Limity wpłat na IKE i IKZE w 2018 roku

Jeśli chcemy inwestować w swoją prywatną emeryturę za pomocą IKE, to obowiązywać nas będą roczne limity wpłat w maksymalnej kwocie 13 329,00 zł. To oznacza, że możemy wpłacić o 540,00 zł więcej niż rok temu (w 2017 roku limit wpłat na IKE wynosił 12 789 zł).

Jeżeli inwestujemy na emeryturę w ramach IKZE, to w tym roku również dostaniemy szansę na wyższą wpłatę. Limit wpłat wynosi 5 331,60 zl. To o 216 zł więcej niż rok temu (w 2017 roku limit wpłat wynosił 5 115,60).

Jak oszczędzać za pomocą IKE i IKZE?

Oba produkty są dość elastyczne. To oznacza, że możemy na nie wpłacać oszczędności praktycznie w dowolny sposób. Musimy jedynie pamiętać o obowiązujących limitach rocznych. Zarówno na IKE, jak i na IKZE możemy wpłacić jednorazowo np. pełną wysokości całego limitu. Możemy też dopłacać po kilka razy w ciągu roku lub obrać strategię miesięcznych wpłat.

Jeśli chcesz zdecydować się na miesięczne wpłaty, tak aby wykorzystać wysokość całego dostępnego limitu, możesz ustalić sobie stały przelew. W takim przypadku wysokość miesięcznych „rat” do IKZE będzie wynosiła 444, 30 zł a do IKE – 1 110,75 zł.

Ulgi podatkowe

Inwestując na emeryturę w ramach IKZE, nie tylko zyskujesz możliwość uniknięcia obowiązku płatności podatku Belki. Otrzymujesz także szansę na korzystny odpis od podatku w rocznym zeznaniu PIT.  Kwota ta oczywiście zmienia się tak samo jak limity. W każdym roku wyliczana jest bowiem wraz z nowymi limitami na podstawie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto.  I tak w zależności od stawek podatkowych, przy wpłacie całego limitu na IKZE (5 331,60 w 2018 roku) będzie można liczyć na uzyskanie ulgi podatkowej w wysokości:

  • 959,69 zł podatek wg skali progresywnej 18%
  • 1 013 zł podatek wg skali liniowej 19%
  • 1 706,11 zł podatek wg skali progresywnej 32%

Jeżeli korzystasz z IKZE, to w prosty sposób zyskujesz dodatkowe pieniądze. Nie zapominaj, że jest to bonus od fiskusa, który tracisz bezpowrotnie każdego roku, jeśli jeszcze nie korzystasz z IKZE.

 

Przy rozliczaniu się z fiskusem, koniecznie trzeba pamiętać, aby poinformować urząd o tym fakcie. W tym celu trzeba dołączyć do zeznania podatkowego specjalny formularz, jest to PIT-0. W nim należy wpisać w odpowiednim polu wysokość wpłat dokonanych w roku ubiegłym w ramach programu IKZE.

 


Diana Litwin-Dolezińska - autorka bloga „Pieniądz jest Kobietą”.

Chętnie podzieli się z Tobą sposobami na lepszą organizację finansów osobistych, zwiększanie zarobków i rozwój osobisty.