Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE - zasady, zalety i wady

      
    
Komentarze / 2017-02-27 / autorzy: Generali Investments

Wypłata środków z IKZE następuje po skończeniu 65 lat oraz minimum 5 latach kalendarzowych wpłacania na to konto pieniędzy. Kwota wypłacana jest w całości lub w ratach. Od zysków z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego nie płaci się 19-procentowego „podatku Belki”.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE, Indywidualne Konto Emerytalne IKE oraz Pracowniczy Program Emerytalny PPE to warianty oszczędzania na emeryturę w III filarze systemu emerytalnego. Indywidualnie można założyć IKE lub IKZE, PPE organizuje pracodawca zbiorowo dla wszystkich swoich pracowników.

 

Zasady działania IKZE i obowiązki właściciela konta

 

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w Union Investment może założyć osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Właścicielem może być wyłącznie jedna osoba. Obowiązkiem posiadacza konta jest wpłacanie składek w kwocie ustalonej podczas podpisywania umowy, nie mniejszej niż 100 złotych miesięcznie. Jednocześnie suma wpłat w ciągu roku nie może przekroczyć 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W 2017 roku to 5115,60 złotych, a w 2018 roku – 5331,60 złotych.

Po spełnieniu warunków określonych w umowie – osiągnięciu wieku 65 lat oraz dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych, zgromadzone środki są wypłacane. Należy pamiętać, że Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to nie świadczenie dożywotnie, tak jak emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli emeryt decyduje się na wypłatę świadczenia w ratach, ich liczba nie może przekraczać 120 (10 lat comiesięcznych wypłat). Można też wypłacić zgromadzone pieniądze jednorazowo.

 

Korzyści z posiadania IKZE – ulga podatkowa, brak „podatku Belki”, dostępność środków

 

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych (czyli tzw. podatkiem Belki), jeśli wypłata świadczenia następuje po ukończeniu 65 lat i spełnieniu innych warunków określonych w umowie. Jednocześnie pieniądze odkładane w IKZE są dostępne i można wypłacić je w każdej chwili, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Dodatkową zaletą IKZE jest ulga podatkowa dla posiadaczy konta. Mogą oni roczną sumę wpłat odliczyć od dochodu. Oznacza to zmniejszenie podstawy opodatkowania.

 

Wady IKZE – warunki rezygnacji z konta, limity rocznych wpłat

 

Co prawda środki zgromadzone na IKZE są dostępne i można je wypłacić w dowolnym momencie, ale wcześniejsze wypłacenie środków, przed spełnieniem warunków umowy, wiąże się z koniecznością zapłaty „podatku Belki”.

To, co może nie podobać się w IKZE, to też roczne niskie w porównaniu do IKE limity wysokości wpłat. Jednak kwota, jaką klient uzyska po latach wpłacania na IKZE, zależy nie tylko od wielkości wkładu, ale też od zarządzania tymi środkami.

Wybierając najlepsze Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, warto przeanalizować swoje możliwości i ocenić chęć zysku w stosunku do ryzyka. Union Investment oferuje aż 4 warianty sposobu inwestowania: bezpieczny, umiarkowany, dynamiczny oraz indywidualny. Różnią się one proporcjami udziału w inwestycjach dłużnych papierów wartościowych oraz akcji.