Likwidacja OFE obniży emeryturę wypłacaną przez ZUS

      
    
Aktualności / 2017-07-10 / autorzy: Maciej Rogala

Likwidacja OFE obniży emeryturę wypłacaną przez ZUS

Trzy lata temu rozpoczął się demontaż OFE od przejęcia połowy ich aktywów zainwestowanych w papiery skarbowe. W przyszłym roku fundusze emerytalne zostaną prawdopodobnie przekształcone w fundusze inwestycyjne i staną się częścią III filara.

Co oznacza likwidacja OFE?

W przyszłym roku, jeżeli wejdą w życie zapowiadane przez wicepremiera Morawieckiego zmiany, OFE przekażą 25% swoich aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej i zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne działające w ramach III filara, jako Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Tym samym od przyszłego roku całość składki, czyli 19,52% wynagrodzenia będzie przekazywana wyłącznie do ZUS.

Likwidacja OFE oczywiście nie zwiększy naszych emerytur wypłacanych z systemu obowiązkowego, a wręcz przeciwnie, bo większość środków z OFE zostanie przekazana do IKZE.

Symboliczne wzmocnienie III filara

Przekształcenie OFE w fundusze emerytalne działające jako IKZE wzmocni III filar jedynie symbolicznie, ponieważ przeciętny Polak posiada w funduszu emerytalnym około siedem tysięcy złotych.

Bardziej realnym, ale też niewystarczającym wzmocnieniem III filara mają być Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), których tworzenie i oferowanie będzie obowiązkowe dla pracodawców. Pracodawca zostanie zobligowany nie tylko do oferowania PPK, ale także do dofinansowania planu składką odpowiadającą 1,5% wynagrodzenia pracownika. Pracownicy będą automatycznie zapisywani do Planu z możliwością wypisania się w okresie trzech miesięcy. Uczestniczenie w PPK będzie oznaczało, że pracownik odłoży ze swojej pensji dodatkową składkę w wysokości 2% wynagrodzenia.

3,5% na PPK do wciąż zbyt mało

Minimalna składka odkładana w ramach PPK (3,5% wynagrodzenia) będzie bardzo niska w porównaniu do składek wpłacanych do ZUS (19,5%), z którego otrzymamy w przyszłości emeryturę stanowiącą około 30-35% ostatnich zarobków. Większość ekspertów jest zdania, że na dodatkową emeryturę - aby łącznie z systemu obowiązkowego i dobrowolnego otrzymać minimum 60-70% ostatniej pensji - powinniśmy odkładać 10% bieżących dochodów.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.