Mity dotyczące IKE i IKZE

      
    
Niezależnie o finansach / 2017-12-28 / autorzy: Maciej Rogala

Chociaż IKE funkcjonuje na rynku od 2004 roku, a IKZE od 2012, to wciąż pojawiają się publikacje z nieprawdziwymi informacjami na temat obu kont. W tym artykule odnoszę się do mitów, z którymi najczęściej możesz się spotkać.

Z jakich ulg i zachęt podatkowych korzystamy w IKE i IKZE?

Zachętą do oszczędzania w IKE jest możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki). Aby skorzystać z tej ulgi, musimy wstrzymać się z wypłatą pieniędzy do ukończenia 60 lat oraz dokonać wpłat w dowolnej kwocie w pięciu latach kalendarzowych (lub dokonać co najmniej 50% wpłat na pięć lat przed wypłatą). IKZE oferuje nam aż dwie ulgi podatkowe. Po pierwsze ulgę w podatku Belki oraz odpis wpłat od podstawy opodatkowania podatkiem PIT.

Teraz przejdźmy do najczęstszych mitów.

W IKZE nie zapłacimy podatku Belki dopiero po spełnieniu określonych warunków

To chyba najczęściej pojawiająca się informacja, nawet w materiałach napisanych ręką specjalistów. W rzeczywistości ulga w podatku Belki w IKZE jest bezwarunkowa. Nie zapłacimy jej nigdy. To jeden z powodów, dla których IKZE powinno być naszym  pierwszym wyborem (jeżeli jesteśmy płatnikiem podatku PIT).   Dokonując wypłaty przed ukończeniem 65 roku życia, tzw. zwrotu, zapłacimy jedynie podatek PIT. Gdyby ulga w podatku Belki była tak jak w IKE warunkowa, to przy zwrocie najpierw zapłacilibyśmy podatek Belki, a następnie podatek PIT.

Dokonując zwrotu całości środków z IKE i IKZE tracimy prawo do ponownego założenia kont

To kolejny najczęściej spotykany mit. W rzeczywistości możemy zamykać i ponownie otwierać oba konta w nieograniczonej liczbie. Prawo ponownego założenia konta tracimy dopiero w momencie, gdy dokonamy wypłaty po uzyskaniu prawa do pełni ulg podatkowych, czyli po ukończeniu 60 lub 65 lat. W takim przypadku tracimy prawo do skorzystania z ulg, bo już z tych ulg skorzystaliśmy.

W przypadku dziedziczenia bardziej korzystne jest IKE, bo spadkobierca nie zapłaci żadnego podatku

Ten mit wynika z tego, że przy wypłacie środków z IKZE spadkobierca lub osoba uposażona będzie musiała zapłacić podatek ryczałtowy w wysokości 10%. Błąd w interpretacji tego obciążenia wynika z tego, że nie bierzemy pod uwagę zwrotu podatkowego, jaki otrzymała osoba dokonująca wpłat na IKZE. Ta osoba otrzymała zwrot podatkowy w wysokości nie mniejszej niż 18%. Gdyby więc dokonała reinwestycji zwrotu, na przykład na IKE, to spadkobierca otrzyma więcej: 90% środków z IKZE i 18% (czyli całość) reinwestycji dokonanej na IKE.

IKE i IKZE to nie jest oferta dla emerytów

Oba konta są bardzo atrakcyjną ofertą dla osób, które są już na emeryturze, bo one najwcześniej uzyskają prawo do pełni ulg podatkowych. Zwróćmy uwagę na to, że osoba w wieku 25 lat, aby skorzystać z pełni ulg podatkowych na obu kontach, musi wstrzymać się z wypłatą pieniędzy odpowiednio przez 35 lub nawet przez 40 lat. Natomiast osoba z pokolenia 60 plus już po 5 latach uzyskuje prawo do pełni ulg podatkowych.

Oba konta są coraz bardziej popularne i ukazuje się coraz więcej publikacji na ich temat. Dlatego coraz rzadsze są dwa inne błędne wyobrażenia dotyczące IKE i IKZE - o blokadzie środków aż do emerytury i o konieczności regularnego (corocznego) wnoszenia wpłat.

 


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.