Młodzi Polacy chcą podróżować na emeryturze. Ale za co?

      
    
Niezależnie o finansach / 2019-03-08 / autorzy: Maciej Rogala

Młodzi Polacy chcą podróżować na emeryturze. Ale za co?

 

Bardzo ciekawe wyniki przynoszą najnowsze badania opinii Polaków na temat emerytur, przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Według nich ponad połowa respondentów (52 proc.) emeryturę chce spędzić aktywnie - na podróżowaniu po świecie. Osoby w wieku 18-24 lata na taką odpowiedź wskazują w aż 76 procentach.

Z badania wynika, że Polacy mają coraz lepsze wyobrażenie o swoim życiu na emeryturze. Z drugiej strony wskazuje na ogromne zróżnicowanie oczekiwań i ocen wśród respodentów. Nasza opinia na temat emerytury jest uzależniona od wieku, a także od płci. Generalnie mężczyźni patrzą bardziej optymistycznie na swoją przyszłość po zakończeniu kariery zawodwej, niż kobiety. Mężczyźni w większości (62 proc.) planują spędzać czas na podróżowaniu, natomiast kobiety chcą spędzić emeryturę z bliskimi (59 proc.). Więcej kobiet niż mężczyzn obawia się tego, że na emeryturze będą zmagać się z problemami finansowymi: odpowiednio 27 proc. i 22 proc. wskazań. Podobne obawy wyrażają również osoby w starszym wieku: w przedziale 45-64 lat.

Wyjątkowo optymistyczne wyobrażenia o życiu spędzanym na emeryturze mają Polacy w przedziale wiekowym 18-24 lata.  Aż 76 proc. najmłodszych dorosłych Polaków chce podróżować po świecie, a także przeznaczyć ten czas na hobby i pasje.

Oczywiście od razu nasuwa się pytanie: Czy najmłodsze pokolenie Polaków ma szansę na realizację swoich planów i wyobrażeń o życiu na emeryturze? Brutalna rzeczywistość jest taka, że szanse będą bardzo małe, jeżeli nie zaczną odkładać dodatkowych środków na ten cel, już w momencie podjęcia pierwszej pracy. Według ekspertów emerytury obliczane w stosunku do zarobków, będą coraz niższe. Polacy, którzy teraz wchodzą na rynek pracy będą otrzymywać w przyszłości świadczenie emerytalne odpowiadające jednej trzeciej, a być może nawet jednej czwartej ich ostatnich zarobków.

W tym kontekście należy bardzo pozytywnie oceniać projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych, które już od lipca tego roku staną się obowiązkowe dla największych pracodawców (zatrudniajacyh co najmniej 250 pracowników) i stopniowo obejmą wszystkie podmioty. Pracownicy będą do PPK zapisywani z automatu (przez pracodawcę) i uczestniczenie w planie już od pierwszych miesięcy kariery zawodowej poprawi ich finanse na emeryturze.

Ale czy dodatek z PPK wystarczy do tego, aby wyobrażenia najmłodszych Polaków o podróżowaniu na emeryturze się ziściły? Wątpliwe. Zwróćmy uwagę, że do Pracowniczego Planu Emerytalnego będą wnoszone stosunkowo niewielkie wpłaty - stanowiące około 4-5% wynagrodzenia (przy uwzględnieniu kwotowych dopłat z Funduszu Pracy). To niewiele w porównaniu do składek na ZUS, które są 4-5 razy wyższe (stanowią 19,52% wynagrodzenia) i których waloryzacja jest bardzo korzystna; w okresie ostatnich 20 lat była wyższa od rentwności otwartych funduszy emerytalnych.

Podsumowując, opublikowane wyniki  badań należy ocenić bardzo pozytywnie. W przeszłości emerytura kojarzona była przede wszystkim z biedą, z okresem, o którym nawet nie warto myśleć, gdy jest się „pieknym i młodym”, nie mówiąc już o oszczędzaniu z myślą o tak dalekiej i ponurej przyszłości. Wśród młodych Polaków zrodziło się nowe wyobrażenie o jesieni życia. Teraz czas na kolejny krok: podjęcie przemyślanych działań w tym celu, aby ich wyobrażenia stały się w przyszłości rzeczywistością.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investments TFI S.A.