Najlepszy sposób oszczędzania na emeryturę

      
    
Niezależnie o finansach / 2017-11-16 / autorzy: Maciej Rogala

Polacy coraz częściej korzystają z IKE i IKZE przy oszczędzaniu na emeryturę. Często stają przed dylematem, które konto wybrać jako prywatny plan emerytalny. Chcąc wykorzystać w pełni ulgi podatkowe, powinniśmy posiadać oba konta.

 

Ten sam cel oszczędzania

Każdy oszczędzający z myślą o dodatkowej emeryturze ma ten sam cel: osiągnąć możliwie najwyższy dodatek do emerytury z ZUS przy określonej kwocie corocznych (comiesięcznych) wpłat do planu emerytalnego.

Wysokość przyszłego dodatku będzie zależała od dwóch czynników: od rentowności netto, jaką uzyskamy z inwestowania oszczędności, a także od dodatkowych środków, wynikających z ulg podatkowych.

Zajmijmy się ulgami podatkowymi.

 

Z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać przy oszczędzaniu na emeryturę?

Po pierwsze: z ulgi w podatku od zysków kapitałowych, nazywanym potocznie podatkiem Belki. Przy wyborze zarówno IKE, jak i IKZE nie oddamy fiskusowi 19% zysków skumulowanych w naszym prywatnym planie emerytalnym.

Jednak to nie jedyna ulga, która będzie miała wpływ na wysokość przyszłego dodatku do emerytury. Przy odkładaniu części bieżących dochodów z myślą o emeryturze możemy również skorzystać z ulgi w podatku PIT. Taka ulga może pojawić się na wejściu do planu emerytalnego i na wyjściu z niego.

Ulga w podatku PIT na wejściu, czyli w okresie dokonywania wpłat do planu emerytalnego, może polegać na odpisach składek od podatku lub od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Nie możemy odpisywać oszczędności od podatku. Natomiast możliwość odpisu wpłat od podstawy opodatkowania oferuje nam IKZE.

 

Jaki odpis podatkowy możemy uzyskać w IKZE?

Każdego roku możemy wpłacić na IKZE do 120% średniego wynagrodzenia. Limity wpłat na dany rok sprawdzisz tu: limity wpłat na IKZE

Ulga w podatku PIT, jaką oferuje nam IKZE, nie jest jednak pełna. Dlaczego? Ponieważ jeżeli w momencie dokonywania wypłat z IKZE spełnimy warunek ukończenia 65. roku życia i wnoszenia wpłat przez 5 lat kalendarzowych, będziemy musieli ją częściowo zwrócić – wypłaty z IKZE zostaną obciążone podatkiem PIT wysokości 10%.

Oczywiście pod względem ulg podatkowych idealny plan emerytalny byłby taki, który oferowałby nam ulgę w podatku PIT przy wpłatach, zwolnienie zysków z inwestowania wpłat od podatku Belki, a także brak podatku PIT w momencie wypłat na emeryturze.

 

Pełna ulga podatkowa PIT jest dostępna

Potrójna ulga podatkowa będzie dostępna, gdy do naszego prywatnego planu emerytalnego włączymy oba konta: IKZE i IKE.

Powróćmy do tego, że przy oszczędzaniu na IKZE fiskus zwraca nam od 18 do nawet 32% wniesionych wpłat. Ta kwota zostaje przelana przez Urząd Skarbowy na rachunek wskazany w zeznaniu podatkowym. Kwotą zwrotu części podatku PIT możemy dysponować dowolnie, jednak chcąc wykorzystać pełnię ulg podatkowych i jak najefektywniej oszczędzać na emeryturę, nie możemy tego zwrotu wydać na bieżące potrzeby.

 

Reinwestycja zwrotu podatkowego z IKZE

Kwotę zwrotu podatkowego powinniśmy zainwestować. W jaki sposób? Tak, aby nie zapłacić ani podatku Belki, ani podatku PIT przy wypłacie. Taką możliwość daje nam właśnie IKE. Z tego właśnie powodu oba konta emerytalne powinniśmy potraktować jako niezbędne składniki naszego prywatnego planu emerytalnego.

Podsumowując, pierwszym naszym wyborem powinno być IKZE (jeżeli jesteśmy płatnikiem podatku PIT), ponieważ oferuje nam nie tylko ulgę w podatku Belki, ale również odpis wpłat od podstawy opodatkowania według wyższej skali (18,19 lub 32%) niż późniejsze opodatkowanie wypłat (ryczałt 10%). Otrzymane zwroty podatkowe powinniśmy zaś reinwestować, tym razem w IKE, ponieważ pozwoli to uniknąć podatku Belki, a wypłaty będą w pełni zwolnione z podatku PIT.

Zobacz, ile w tym roku możesz zaoszczędzić na podatku dzięki IKZE.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj artykuł Masz jeszcze szansę aby skorzystać z okazji i zyskać dodatkowe pieniądze.

 

 


 

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.