Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów - UniAktywny Pieniężny

      
    
Ogłoszenia / 2015-02-15 / autorzy: Generali Investments

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia Subfunduszu UniAktywny Pieniężny, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 15 grudnia 2015 roku zapisów na jednostki uczestnictwa ww. Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu.