Ogłoszenie o zamiarze likwidacji subfunduszu UniSystem1

      
    
Ogłoszenia / 2016-03-16 / autorzy: Generali Investments

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty niniejszym informuje o zamiarze likwidacji subfunduszu UniSystem 1

Planowana data rozpoczęcia likwidacji subfunduszu:

Planowaną datą rozpoczęcia likwidacji subfunduszu jest 1 kwietnia 2016r.

Przesłanki likwidacji subfunduszu

Przesłanką likwidacji subfunduszu jest spadek wartości aktywów netto subfunduszu poniżej kwoty 30.000.000 złotych.

Planowany harmonogram likwidacji subfunduszu

Ostatni dzień notowania certyfikatów subfunduszu na GPW planowany jest na 24 marca 2016r.

Otwarcie likwidacji subfunduszu następuje z dniem z dniem 1 kwietnia 2016r.

Określenie wysokości wypłat dla uczestników planowane jest na 16 maja 2016r.

Dokonanie wypłat na rzecz uczestników planowane jest na 19 maja 2016r.

Środki przeznaczone do wypłaty zostaną przekazane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Termin zakończenia likwidacji planowany jest na 9 czerwca 2016r.