Pięć gwiazdek dla UniObligacje Aktywny po raz czwarty

      
    
Komentarze / 2016-09-27 / autorzy: Generali Investments

UniObligacje Aktywny ponownie otrzymał 5 gwiazdek w ratingu Analiz Online.

We wrześniu subfundusz UniObligacje Aktywny już po raz czwarty w swojej historii otrzymał najwyższy rating Analiz Online. Na ocenie zaważyły świetne wyniki osiągnięte przez Krzysztofa Izdebskiego w ostatnich miesiącach oraz na przestrzeni ostatnich lat. Autorzy ratingu docenili strategię inwestycyjną oraz aktywny – i efektywny – model zarządzania zastosowany w UniObligacje Aktywny. Analitycy Analiz Online wyliczyli także, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2016 roku UniObligacje Aktywny wyprzedził przeciętny wynik w swojej grupie aż o 3 pkt proc. Zarządzający, Krzysztof Izdebski, nie zwalnia tempa i w dalszym ciągu stawia na odważne inwestycje.

Jaka jest recepta na sukces subfunduszu UniObligacje Aktywny?

 

Krzysztof Izdebski, zarządzający subfunduszem UniObligacje Aktywny w
    Union Investment TFI

    UniObligacje Aktywny nie posiada benchmarku. Jest funduszem aktywnie 
    zarządzanym i stale poszukuje okazji do wypracowania dodatkowej stopy
    zwrotu na rynkach znajdujących się w jego spektrum inwestycyjnym.
    Charakteryzuje się on znacznie większym ryzykiem, ale dzięki temu jest w
    stanie osiągać spektakularne zyski.Na świetny wynik subfunduszu
    UniObligacje Aktywny w ostatnich ośmiu miesiącach wpłynęły przede
    wszystkim trafne inwestycje podejmowane na fali pobrexitowej paniki.        
   

W lipcu i sierpniu rynki finansowe wyraźnie odreagowały po załamaniu wywołanym Brexitem. Skorzystałem wówczas z dobrej passyna rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Wysokie stopy zwrotu osiągnąłem zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach regionu.

UniObligacje Aktywny jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym Złotych Portfeli „Parkietu”, które są przyznawane funduszom osiągającym najwyższe stopy zwrotu.