Podjęcie uchwały o likwidacji subfunduszu UniSystem1

      
    
Ogłoszenia / 2016-03-31 / autorzy: Generali Investments

UniSystem FIZ niniejszym informuje o podjęciu w dniu 31 marca 2016r. przez Union Investment TFI SA uchwały o likwidacji z dniem 1 kwietnia 2016r. subfunduszu UniSystem 1, wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (UniSystem FIZ), z uwagi na spadek wartości aktywów netto subfunduszu UniSystem 1 poniżej kwoty 30.000.000 zł (art. 45 ust. 2 pkt 1 Statutu UniSystem FIZ).
Uchwała o likwidacji subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem FIZ stanowi przesłankę rozwiązania UniSystem FIZ oraz stanowi przesłankę otwarcia likwidacji UniSystem FIZ z dniem 1 kwietnia 2016r.

Data rozpoczęcia likwidacji subfunduszu
Datą rozpoczęcia likwidacji subfunduszu jest 1 kwietnia 2016r.

Zmiany w harmonogramie likwidacji subfunduszu

Ostatni dzień notowania ceryfikatów funduszu na GPW nastąpił w dniu 24 marca 2016r.

Otwarcie likwidacji subfunduszu następuje z dniem z dniem 1 kwietnia 2016r. (bez zmian)

Określenie wysokości wypłat dla uczestników:
Było: 16 maja 2016r. Jest: 30 maja 2016r.

Dokonanie wypłat na rzecz uczestników:
Było: 19 maja 2016r. Jest: 31 maja 2016r.
Środki przeznaczone do wypłaty zostaną przekazane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Termin zakończenia likwidacji:
Było: 9 czerwca 2016r. Jest: 28 czerwca 2016r.