Polki muszą zacząć oszczędzać na emeryturę

      
    
Niezależnie o finansach / 2017-10-12 / autorzy: Maciej Rogala

ZUS wypłacił już pierwsze emerytury według nowego wieku emerytalnego. Przywrócenie przywileju wcześniejszego przejścia na emeryturę kobietom spowodowało, że ich świadczenia są niemal o połowę niższe niż mężczyzn.

 

Różnicowanie wieku emerytalnego w systemie o zdefiniowanej składce, czyli takim, jaki funkcjonuje w ZUS od 1999 roku, przyniosło bardzo bolesne konsekwencje dla kobiet. ZUS podał pierwsze wyliczenia wysokości emerytur wypłacanych według zróżnicowanego wieku emerytalnego. Przeciętna emerytura kobiety wyniosła 1541 zł, natomiast mężczyzny była wyższa aż o ponad 80% i wynosiła 2822 zł.

Tak ogromna różnica w świadczeniach emerytalnych kobiet i mężczyzn wynika z zasad obliczania emerytury przez ZUS. Suma zapisanych na obu kontach składek jest dzielona przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach dla osób w wieku przechodzenia na emeryturę. Kobieta, przechodząc na emeryturę w wieku 60 lat, czyli 5 lat wcześniej niż mężczyzna, traci podwójnie, ponieważ „traci” pięć lat odkładania składek, a średnie dalsze trwanie życia jest o wiele dłuższe u osoby w wieku 60 lat (259 miesięcy) w porównaniu z osobą 65-letnią (216 miesięcy).

Dodatkowym czynnikiem obniżającym emeryturę kobiety są na ogół niższe zarobki na tych samych stanowiskach oraz przerwy w pracy związane z macierzyństwem.

 

Jak kobieta może podwyższyć swoją emeryturę?

Po pierwsze z wielką rozwagą powinny korzystać z przywileju przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat, czyli pracować możliwie do 65 roku życia. Każdy dodatkowy rok pracy zwiększy emeryturę o około 7-8%, czyli po 5 latach o około 40-50%.

Jednak wciąż emerytura kobiety będzie niższa niż mężczyzny, dlatego konieczne jest skorzystanie także z drugiej możliwości – oszczędzania dodatkowych środków na swoją prywatną emeryturę.

Decyzję o założeniu prywatnego planu emerytalnego najlepiej jest podjąć na samym początku kariery zawodowej. Jednak to nie znaczy, że jeżeli kobieta jest w wieku przedemerytalnym, to na taką decyzję jest już za późno.

Powyższe liczby i wysokość przyszłej emerytury pokazują, że po zakończeniu kariery zawodowej niemal każda odłożona złotówka będzie miała znaczenie. Co więcej, jeżeli skorzystamy z form oszczędzania z ulgami podatkowymi, to w każdym roku oszczędzania będziemy na tych ulgach dodatkowo zyskiwali.

Największe zachęty podatkowe oferuje nam plan emerytalny funkcjonujący jako Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

W każdym roku kalendarzowym kobieta może wpłacić na konto kwotę nie wyższą niż 120% średniego wynagrodzenia. Limity wpłat w danym roku można znaleźć tu: limit kwot IKZE. Oczywiście są to kwoty maksymalne, natomiast rzeczywista suma odłożonych pieniędzy zależy od konkretnego przypadku i możliwości finansowych.

Wpłaty na IKZE mogą być wnoszone z dowolną częstotliwością, czyli można wpłacić jednorazowo określoną kwotą lub w dowolnych ratach.

 

Na czym polega ulga podatkowa w IKZE?

Jeżeli jesteś kobietą i zdecydujesz się oszczędzać w IKZE, to wniesione na konto wpłaty będziesz mogła odpisywać od podstawy opodatkowania dochodu z pracy lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenie ulgi podatkowej następuje na podstawie zeznania podatkowego składanego za dany rok.

Jeżeli do końca tego roku wpłacisz na konto IKZE maksymalną kwotę limitu, czyli 5 115,60 zł, to wykażesz tę wpłatę w zeznaniu PIT w odpowiedniej rubryce (oznaczonej jako wpłata na IKZE) i w zależności od skali podatkowej urząd skarbowy prześle na Twoje konto osobiste 18, 19 lub nawet 32% zaoszczędzonej kwoty, czyli nawet 1637 zł.

Nawet jeżeli jesteś kobietą w wieku na przykład 55 lat, to nie oznacza, że jest już za późno na założenie prywatnego planu emerytalnego w formie IKZE.

Do 60 roku życia odłożysz na emeryturę (przy założeniu wpłat w wysokości 5 tysięcy rocznie) 25 tysięcy, a dodatkowo otrzymasz zwrot podatku w kwocie stanowiącej 18, 19 lub nawet 32%. Oczywiście aby zoptymalizować proces oszczędzania, kwoty zwrotu podatkowego też powinnaś odkładać z myślą o dodatkowej emeryturze, tym razem w formie IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego) – gdzie skorzystasz z innej ulgi – nie zapłacisz podatku Belki od zysków, jakie uda ci się osiągnąć z inwestowania odkładanych pieniędzy. Zresztą także IKZE ma tę samą ulgę podatkową.

 

Co to jest IKZE i IKE?

IKZE i IKE to w rzeczywistości „opakowania” podatkowe nakładane na znane instrumenty finansowe, takie jak fundusz inwestycyjny, polisa ubezpieczeniowa, depozyt bankowy, rachunek maklerski lub dobrowolny fundusz emerytalny.

Polacy, a także Polki najczęściej otwierają IKZE w formie funduszu inwestycyjnego. Jeżeli Ty także zdecydujesz się na taką formę, to będziesz miała zazwyczaj wybór co najmniej kilku funduszy (opcji inwestycyjnych). Będziesz mogła wybrać na przykład fundusz pieniężny o najniższym ryzyku, ale też o najniższym potencjale zyskowności, lub fundusz obligacji, lub 3różnorodne rozwiązania akcyjne, gdzie akcje będą stanowiły mniejszość (około 25%) – tzw. fundusz stabilnego wzrostu, lub taki, który będzie się składał niemal wyłącznie (w ponad 90%) z akcji - tzw. fundusz akcji.

Sposób inwestowania oszczędności w IKZE i IKE w formie funduszu będzie więc zależał od dokonanego przez Ciebie wyboru opcji inwestycyjnych, które, o czym należy pamiętać, będziesz mogła zmienić w dowolnym momencie, składając dyspozycję przeniesienia środków między różnymi opcjami.

 

Oszczędzając w IKZE i IKE, nie deklaruje się z góry momentu dokonania wypłaty.

Jeżeli jesteś na przykład 55-letnią kobietą, to w każdej chwili będziesz mogła dokonać wypłaty pieniędzy, jednak najlepiej będzie poczekać do 65 roku życia. Nie tylko dlatego, że dłużej pomnażane pieniądze przyniosą Ci wyższe zyski, ale przede wszystkim po to, aby w pełni wykorzystać ulgę w podatku PIT. Jeżeli wypłaty dokonasz przed ukończeniem 65 roku życia, to wypłata (tzw. zwrot) zostanie opodatkowana podatkiem PIT według obowiązującej skali podatkowej (18 lub 32%). Natomiast przy wypłacie po 65 roku życia zwrócisz fiskusowi jedynie 10% kwoty wypłaty.

Jeżeli kwoty zwrotu podatkowego z IKZE będziesz reinwestowała w IKE, to już w wieku 60 lat będziesz mogła skorzystać z ulg – przy wypłacie nie zostaniesz obciążona ani podatkiem Belki, ani podatkiem PIT.

Oczywiście jeżeli masz przed sobą co najmniej kilkanaście lat oszczędzania, a nawet jeszcze więcej, to tym więcej korzyści osiągniesz z oszczędzania na emeryturę w formie IKZE i IKE.

 


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.