Polki powinny samodzielnie inwestować z myślą o emeryturze

      
    
Niezależnie o finansach / 2017-05-29 / autorzy: Maciej Rogala

Według ostatniego badania przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Banku jedynie 17% Polek deklaruje oszczędzanie na emeryturę, w porównaniu z 31% mężczyzn. Prawdopodobnie wynika to z przekonania, że mężczyźni lepiej znają się na pomnażaniu i inwestowaniu pieniędzy i dlatego wśród osób pozostających w związkach małżeńskich, to mąż dba o finanse rodziny, w tym także o inwestycje emerytalne. Jednak wiele wskazuje na to, że inwestowaniem na emeryturę powinna zajmować się kobieta, ponieważ ma więcej predyspozycji, aby osiągać lepsze wyniki.

Czy inwestowanie pieniędzy jest skomplikowane?

To zależy od tego, w jakim celu inwestujemy swoje pieniądze. Jeżeli naszym celem jest zarabianie pieniędzy możliwie w każdych warunkach i w każdym czasie – w każdym roku, a nawet w każdym miesiącu – to owszem, jest to niezwykle trudna sztuka. To raczej w pewnym sensie przejaw pychy i zarozumiałości, bo przecież zachowanie rynków w krótkich okresach jest nieprzewidywalne. Brak pokory wobec rynku to najczęstsza przyczyna porażek. Nie tylko nowicjuszy, ale także największych instytucjonalnych inwestorów. Oczywiście wśród osób z takimi oczekiwaniami dominują mężczyźni.

A gdy naszym celem inwestowania jest dodatkowa emerytura?

Wtedy możemy określić dokładnie, jakiego dodatku do emerytury oczekujemy i kiedy chcemy go uzyskać. Będziemy mieli przed sobą zazwyczaj kilkunasto-, a nawet kilkudziesięcioletni okres inwestowania.

W tym okresie zapewne dojdzie do wielu zawirowań na rynkach, doświadczymy niejednej hossy i zapewne niejednej bessy.

I co w takim przypadku będzie się liczyło?

Konsekwencja, czyli brak gwałtownych i emocjonalnych decyzji o zmianie sposobu inwestowania oszczędności przeznaczonych na cele emerytalne. W takich momentach nie będzie miała znaczenia nasza wiedza, ale właśnie cechy osobowościowe.

Moim zdaniem kobietom łatwiej jest zachować taką żelazną konsekwencję, właśnie ze względu na to, że mniej jest w nich pychy i zarozumiałości, a więcej myślenia na swoich celach finansowych, o przyszłym bezpieczeństwie na emeryturze.

Jeżeli jesteś kobietą i obawiasz się, że sobie nie poradzisz z inwestowaniem, że lepiej poradzi sobie z tym mężczyzna, to Twoje obawy są na wyrost.

Najlepszym tego dowodem są ostatnie wyniki badań przeprowadzone przez firmę Fidelity Investments, lidera na rynku planów emerytalnych w USA. Analiza ponad ośmiu milionów klientów tej firmy pokazała, że kobiety w rzeczywistości osiągają wyższe stopy zwrotu z inwestowania oszczędności niż mężczyźni.

Kobiety przeciętnie osiągnęły lepsze wyniki niż mężczyźni o 40 punktów bazowych, czyli o 0,4% rocznie. Amerykanki, podobnie jak Polki, uważają, że są słabo przygotowane do zarządzania własnymi finansami. Fidelity wskazuje jednak na wiele cech kobiet, które pomagają im w osiągnięciu wyższych zysków z inwestycji. Kobiety często budują plany finansowe z myślą o osiągnięciu celów życiowych swoich lub swoich rodzin, nie skupiając się tylko na efektywności inwestycyjnej jak to mają w zwyczaju mężczyźni. Zazwyczaj mają dłuższy i bardziej konserwatywny plan na inwestycje i są bardziej odporne niż mężczyźni na okresowe duże wahania wycen akcji.

Dane Fidelity wykazały, że mężczyźni są o 35% bardziej narażeni na aktywne zmiany portfela inwestycji w planie emerytalnym niż kobiety. Przykładowo mężczyźni w 2016 r. dokonali średnio o 55% więcej transakcji w porównaniu z kobietami.

Jeżeli masz przed sobą takie cele jak inwestowanie z myślą o przyszłości swojego dziecka lub o swojej przyszłości na emeryturze, to, jak pokazuje przykład ze Stanów Zjednoczonych, a także analiza zachowań inwestycyjnych, przede wszystkich konsekwencji w podejmowanych decyzjach, lepiej będzie, jeżeli odpowiednie plany – posagowy czy emerytalny – założysz na siebie i sama podejmiesz decyzję o wyborze sposobu inwestowania, aby mieć pełną kontrolę nie tylko nad decyzją podjętą dzisiaj, ale przede wszystkim w okresie późniejszym. 
 Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.