Pomimo ujemnej sprzedaży w czerwcu środki nadal płyną do funduszy gotówkowych

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-07-12 / autorzy: Maciej Rogala

Według spółki Analizy Online czerwcowa sprzedaż funduszy inwestycyjnych skierowanych do klienta indywidualnego była ujemna. Inwestorzy wypłacili z funduszy  600 milionów złotych. Taka sytuacja miała miejsce ostatni raz półtora roku temu. Prawdopodobną przyczyną takiej sytuacji było zamieszanie związane ze spółką GetBack oraz spadki na GPW. Natomiast fundusze pieniężne i gotówkowe pozyskały ponad miliard złotych.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że aktywa funduszy z miesiąca na miesiąc są coraz wyższe.  Rosnąca popularność funduszy wynika z bardzo niskich stóp procentowych (1,5% stopa referencyjna), które powodują, że nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku.  Na koniec czerwca średnie oprocentowanie lokat bankowych wynosiło 1,56%. Przy inflacji, która w czerwcu skoczyła do 1,9%, trzymanie pieniędzy w banku oznacza realną stratę pogłębioną o koszt podatku Belki. Taka sytuacja utrzymuje się od wielu miesięcy. Dlatego Polacy coraz chętniej korzystali z funduszy inwestycyjnych, szczególnie z tzw. bezpiecznych funduszy - funduszy gotówkowych i pieniężnych.   

Jednym z najpopularniejszych subfunduszy w tej kategorii jest UniKorona Pieniężny o aktywach przekraczających 6 mld złotych. W ostatnich 12 miesiącach osiągnął stopę zwrotu 2,92% (na dzień 12 lipca), czyli prawie dwa razy wyższą od średniego oprocentowania lokat bankowych i o ponad jeden punkt procentowy wyższą od inflacji.

W czerwcu trend dodatniego salda napływu środków do funduszy inwestycyjnych został przerwany. Po raz pierwszy od półtora roku. O możliwych przyczynach spadku zainteresowania mówią nam kategorie funduszy z najgorszym bilansem sprzedaży. Najwięcej środków wypłacono z funduszy absolutnej stopy zwrotu, a także z funduszy obligacji korporacyjnych. Prawdopodobną przyczyną wysokich wypłat z tych funduszy jest zamieszanie związane ze spółką GetBack. Trzecią kategorią funduszy z wysokimi umorzeniami były fundusze akcji, co można wiązać z bardzo słabą koniunkturą na krajowym rynku akcji w czerwcu br..

Natomiast fundusze pieniężne i gotówkowe nadal pozyskiwały aktywa. Bilans sprzedaży do tej kategorii funduszy przekroczył miliard złotych i był nieco niższy niż w poprzednich miesiącach. Jedna trzecia TFI miała dodatnią sprzedaż, w tym Union Investment TFI na poziomie 100 milionów złotych. Jeżeli w najbliższym czasie nie dojdzie do pogłębienia spadków na GPW, fundusze inwestycyjne powinny powrócić do trendu dodatniego bilansu sprzedaży.   


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A