Ponad 31% zysku w rok? Niekwestionowana hossa na GPW!

      
    
Komentarze / 2017-01-27 / autorzy: Generali Investments
  • 31% – tyle przez ostatni rok zarobił subfundusz UniAkcje Wzrostu!
  • Rewelacyjne, ponad 20-procentowe wyniki osiągnęły także inne nasze strategie akcyjne.
  • Hossa na GPW to już fakt!

Zmiany na polskiej scenie politycznej w 2015 roku zapoczątkowały nowy rozdział na GPW. Sporo kapitału zagranicznego wycofało się wówczas z Polski, a cenami akcji zaczęły rządzić plotki i emocje. W drugiej części 2016 roku nad warszawską giełdą wyszło słońce, a indeksy zaczęły dynamiczny rajd w górę. Szturm inwestorów na GPW trwa w najlepsze, co obrazują rewelacyjne wyniki naszych funduszy akcyjnych wypracowane przez ostatni rok*:

  • UniAkcje Wzrostu, zeszłoroczny lider, zyskały już 31%! To nasz typ inwestycyjny na ten rok.
  • UniKorona Akcje oraz UniAkcje Małych i Średnich Spółek zarobiły niewiele mniej, bo aż 27,91%. To zestawienie dobitnie pokazuje, że hossa na warszawskiej giełdzie panuje zarówno w segmencie dużych, jak i małych spółek.
  • Ponad 20% wypracowały także: UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje Dywidendowy oraz UniAkcje: Daleki Wschód.

Tak wysokie stopy zwrotu nie pozostawiają wątpliwości – to czas akcji! Oczekujemy, że także ten rok będzie bardzo dobry dla funduszy akcyjnych. Dlatego inwestorzy nastawieni na większe zyski powinni przenieść do nich część kapitału, a nadarzające się korekty potraktować jako okazję do zakupów. Oceniamy, że w 2017 roku strategie oparte na akcjach zarobią nawet 10-12%.

Źródło: https://www.union-investment.pl/wycena-funduszy. Dane za 12 miesięcy, na dzień 26.01.2017 r.