PPK – kiedy nie zapłacimy podatku?

      
    
Niezależnie o finansach / 2019-01-18 / autorzy: Maciej Rogala

Wpłaty na konto pracowniczego planu kapitałowego (PPK) będą pochodziły z trzech źródeł:

- z pensji pracownika (2% wynagrodzenia brutto),

- od pracodawcy (1,5% wynagrodzenia brutto),

- od Państwa (z Funduszu Pracy).

Pierwsze dwa rodzaje wpłat są traktowane jak nasze wynagrodzenie – zapłacimy od nich podatek PIT. Te ostatnie są z niego zwolnione.

 

Wpłaty z Funduszu Pracy – dlaczego nie płacimy od nich podatku PIT 

Wpłaty z Funduszu Pracy nie są traktowane jak nasze wynagrodzenie. Ten korzystny dla nas jako pracowników wyjątek wynika stąd, że wpłaty z Funduszu Pracy mogą zostać zabrane – jeśli z PPK wypłacimy pieniądze, zanim ukończymy 60 lat. A nie będziemy przecież płacić podatku PIT za wpłaty, których może nie być. Dlatego na PPK najbardziej mogą skorzystać pracownicy, którzy są w wieku przedemerytalnym i którzy przystąpią do PPK na własny wniosek. Starsi pracownicy bardzo szybko uzyskają prawo do wypłaty pieniędzy w terminie, więc ryzyko cofnięcia wpłat z Funduszu Pracy będzie minimalne.   Oczywiście przy spełnieniu poniższych zasad.

Wpłaty z Funduszu Pracy wyglądają następująco: otrzymamy na początek tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 złotych. A co roku – stałą wpłatę w wysokości 240 złotych.

Wypłaty z PPK – kiedy unikniemy podatku od zysków kapitałowych

W przypadku niektórych wypłat z PPK unikniemy podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) – właśnie dlatego, że zapłaciliśmy już wcześniej podatek PIT lub dlatego, że nie może zostać naliczony. Te wypłaty to:

- wypłata wszystkich pieniędzy, gdy ukończymy 60 lat, przy założeniu jednorazowej wypłaty 25% środków oraz reszty w 120 miesięcznych ratach,

- wypłata wszystkich pieniędzy na wkład własny, gdy kupujemy mieszkanie albo dom,

- wypłata do 25% pieniędzy na leczenie poważnego zachorowania – naszego, współmałżonka lub dziecka.

Jeśli nie PPK, to co

Do PPK zostaniemy zapisani automatycznie. Możemy się z nich wypisać, ale musimy zrobić to na własny wniosek – i odnawiać go co cztery lata.

Jeśli zrezygnujemy z PPK i chcemy wycofać środki, tracimy 30% wpłat, które finansował nasz pracodawca oraz całość wpłat z Fundusz Pracy. Musimy jednocześnie zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Dodatkowo musimy wtedy  sami zadbać o dodatkowe oszczędności na czas emerytury.  


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investment TFI S.A.