Rekordowa premia emerytalna za dodatkowy rok pracy

      
    
Niezależnie o finansach / 2019-06-14 / autorzy: Maciej Rogala

W obwieszczeniu MRPiPS czytamy, że stopa waloryzacji składek zapisanych na koncie w ZUS w 2018 roku wyniosła aż 9,2%. Oznacza to, że kobieta przechodząc na emeryturę o rok później – w wieku 61 lat zamiast 60 – podwyższa swoją emeryturę o około 15%.

Na wyjątkowo silnym rynku pracownika korzystają nie tylko pracownicy, którzy co roku otrzymują coraz wyższe wynagrodzenia – w 2018 roku średnia pensja Polaków wzrosła o 7,37%. W pierwszych miesiącach tego roku tempo wzrostu wynagrodzeń nadal jest wysokie, pomimo tego, że na pracodawców nałożono dodatkowy koszt związany z wynagrodzeniami - koszty finasowania składek w Pracowniczych Planach Kapitałowych w wysokości 1,5%.

Doskonała koniunktura na rynku pracy oznacza wymierne korzyści dla pracowników nie tylko w postaci coraz wyższych wynagrodzeń, ale również jeszcze wyższej stopy waloryzacji obowiązkowych składek odrowadzanych na ubezpieczenie emerytalne w ZUS.

Przypomnijmy, że składka odprowadzana  na ubezpieczenie emerytalne stanowi 19,52% wynagrodzenia i może być wnoszona albo w całości na konto w I filarze, albo dodatkowo - w mniejszej części (7%) - na tzw. subkonto w ZUS, a dodatkowo do OFE, które od przyszłego roku mają zostać zlikwidowane.

Stopa waloryzacji składek zapisanych w I filarze za ubiegły rok wyniosła aż 9,2%, czyli była o prawie 2 punkty procentowe wyższa od wzrostu średniej pensji. Jak to możliwe?

Ponieważ podstawą ustalenia waloryzacji składek w I filarze jest skala wzrostu funduszu płac, czyli sumy wszystkich składek odprowadzanych na ubezpieczenia emerytalne. W związku z tym, stopa waloryzacji w 2018 roku została dodatkowo podwyższona w wyniku wzrostu liczby osób opłacających składki, w dużym stopniu od obcokrajowców głównie zza naszej wschodniej granicy.

Należy również podkreślić, że na bardzo wysokiej stopie waloryzacji składek w ZUS korzystają wyłącznie przyszli emeryci, czyli osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji o przejściu na emeryturę lub tę decyzję odroczyły na później.

W momencie przejścia na emeryturę, składki zapisane na naszym koncie (ewentualnie również na subkoncie) zostają przeliczone na comiesięczne świadczenie, które od tego momentu jest waloryzowane zupełnie innym wskaźnikiem – ustalanym według wskaźnika wzrostu inflacji powiększonego o co najmniej 20% realnego wzrostu średniego wynagrodzenia w tym okresie. Stopa waloryzacji emerytur ogłoszona w marcu 2019 roku (uwzględniająca wzrost średniej płacy w 2018 roku), choć była rekordowa – wyniosła aż 2,82%, to okazała się dużo niższa od waloryzacji składek w tym samym okresie.

A jaką premię otrzyma kobieta, która podjęła decyzję o przejściu na emeryturę rok później?

Jeżeli w wyniku tej decyzji skorzystała z waloryzacji składek w 2018 roku, to ta premia okaże się dużo wyższa niż 9,2%. Na wzrost świadczenia emerytalnego wpłyną dwa czynniki: spadek średniego dalszego trwania życia i wpłaty dodatkowych składek w okresie tych 12 miesięcy pracy.

Przypomnijmy, że ZUS wylicza emeryturę jako wynik podzielenia bieżącej wartości składek zapisanych na koncie w ZUS (powiększonej o dodatkowo wpłacone składki w okresie 12 miesięcy oraz bardzo wysokiej stopy waloryzacji składek w tym okresie) przez średni czas dalszego trwania życia. 

Po uwzględnieniu tych trzech czynników, emerytalna premia za dodatkowy rok pracy wyniesie około 15%.

Czy można oczekiwać jeszcze większych zachęt do późniejszego przejścia na emeryturę?

Tak, ale o tym napiszę w lipcu, gdy ta dodatkowa zachęta obejmie osoby przechodzące na emeryturę właśnie w tym miesiącu.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.