Rewelacyjne pierwsze półrocze. Perspektywy nadal obiecujące.

      
    
Aktualności / 2017-07-11 / autorzy: Generali Investments
  • Za nami rewelacyjne półrocze na rynkach finansowych. Aż 10 subfunduszy Union Investment TFI pobiło już swoje tegoroczne cele inwestycyjne!
  • Najwięcej – zgodnie z przewidywaniami – zarobiły fundusze akcyjne. Bardzo dobrze spisały się także strategie mieszane, obligacyjne i pieniężne.
  • Nasi zarządzający szacują, że do końca 2017 r. mogą osiągnąć nawet 15-20% stopy zwrotu z funduszy akcji i 3-4% z funduszy gotówkowych i pieniężnych.

Strategie akcyjne niezmiennie na czele

 

Zgodnie z naszymi prognozami, pierwsza połowa 2017 roku upłynęła pod znakiem hossy na warszawskiej giełdzie. Dobrą koniunkturę rynkową wykorzystały nasze strategie oparte na polskich akcjach: UniKorona Akcje (+13,73%), UniAkcje Wzrostu (+13,41%) oraz UniAkcje Małych i Średnich Spółek (+13,26%). Świetne wyniki wypracowały także subfundusze UniAkcje: Turcja, UniAkcje: Nowa Europa.

 

Oceniamy, że rynki akcji wciąż mają potencjał. Silne ożywienie gospodarcze w Polsce i w strefie euro przełoży się na wzrost przychodów i zysków najlepiej zarządzanych spółek notowanych na GPW. A to pozwoli na dalszy wzrost cen ich akcji. Dlatego szacujemy, że wyniki funduszy akcyjnych mogą sięgnąć 15-20% w 2017 roku.

 

Hossa na rynku długu wsparła fundusze obligacyjne

 

Solidny wzrost gospodarczy, stabilizacja inflacji oraz dobra sytuacja budżetowa Polski sprawiły, że w minionym półroczu dużym popytem ze strony inwestorów zagranicznych cieszyły się także polskie obligacje skarbowe. Spadek rentowności (wzrost cen) w pełni wykorzystały nasze aktywnie zarządzane subfundusze obligacyjne: UniObligacje Aktywny (+3,60%) i SGB Dłużny (+3,29%).

 

Po pierwszym półroczu bardzo bliskie pobicia tegorocznych celów inwestycyjnych są ponadto: UniObligacje FIZ (+2,56%), UniAbsolute Return Dłużny FIZ (+2,52%) i UniKorona Obligacje (+2,40%). Jest szansa na to, że nie tylko strategie akcyjne, ale także obligacyjne zarobią w tym roku więcej, niż dotychczas oczekiwaliśmy.

 

Świetna dyspozycja funduszy pieniężnych

 

Doskonałą dyspozycję prezentują także strategie gotówkowe i pieniężne. Nasz sztandarowy subfundusz pieniężny zarządzany przez Andrzeja Czarneckiego, UniKorona Pieniężny, zarobił w pierwszym półroczu aż 2,29%.

 

Uważamy, że tegoroczny potencjał bezpieczniejszych strategii jest dużo wyższy, niż wcześniej zakładaliśmy. Dlatego szacujemy, że fundusze gotówkowe i pieniężne dadzą zarobić do końca 2017 r. do 3-4%.