Rynek obligacji w Polsce podąża za rynkiem globalnym - Termometr Inwestycyjny

      
    
Aktualności / 2019-02-11 / autorzy: Tomasz Pawluć
  • Wyższe wyceny i dobra sytuacja na rynku obligacji
  • W styczniu sfinansowano 43% deficytu na 2019 r.
  • „Cierpliwość” FED rynek odczytał gołębio

Od początku roku obserwujemy bardzo dobrą sytuację na rynku obligacji. Rynki finansowe wyglądają jeszcze lepiej niż w dobrym grudniu 2018 r. na wszystkich klasach aktywów.

Inwestorzy uspokojeni bardzo stabilną sytuacją wewnętrzną w Polsce obserwują raczej otoczenie zewnętrzne – polski rynek długu zachowuje się dokładnie tak, jak rynek globalny i jest wrażliwy tylko na sygnały pochodzące z banków centralnych. Sprzyja temu bardzo stabilny złoty, jedna z najsilniejszych walut w regionie.

W Polsce w styczniu Ministerstwo Finansów zrealizowało 2 przetargi, dzięki którym sfinansowano 43% deficytu na 2019 rok. To jest dość ekspresowe tempo, niespotykane od 2014 roku. To realizacja zrozumiałej strategii Ministerstwa, które przy tych atrakcyjnych poziomach sprzedaje obligacje, zwłaszcza że jest na nie duży popyt. Spodziewamy się w pierwszym kwartale dalszego zaspokajania tego popytu na polskie obligacje tym bardziej, że mamy rok wyborczy i na horyzoncie nowe programy społeczne wymagające sfinansowania. Patrząc na wykonanie budżetu za ubiegły rok i prognozę wykonania na 2019, spodziewać należy się stymulacji fiskalnej.

Odczyt PKB za 2018 pokazał wzrost 5,1% tj. o 10 p.b. wyżej od rynkowego konsensusu i jest to najszybsze tempo wzrostu od 6 lat. Interesujące będą szczegóły struktury tego wzrostu, które poznamy pod koniec lutego – szacunki mówią o słabnącej konsumpcji i inwestycjach. To z kolei zapowiada niższą dynamikę wzrostu gospodarczego w perspektywie 2019 roku.

Komunikat FED z końca stycznia miał charakter gołębi. Kluczowe słowo „cierpliwość” w sprawie decyzji dotyczących stóp procentowych rynek odczytał jako zapowiedź wstrzymania podwyżek stóp. W zglobalizowanym świecie również gospodarka USA zależna jest od wskaźników makroekonomicznych – a te spadają. Należy pamiętać, że to nadal silna gospodarka z mocnymi atutami: dobra sytuacja na rynku pracy i wysokie odczyty PKB. Można spodziewać się wyższej rentowności obligacji, choć zalecalibyśmy raczej daleko posuniętą ostrożność i neutralność w zajmowaniu większych pozycji w obligacjach.