Skrót najważniejszych wydarzeń rynkowych w maju i czerwcu 2016 r.

      
    
Komentarze / 2016-06-17 / autorzy: Generali Investments

Obecnie największe ryzyka polityczne na świecie to:

• BREXIT.
• Wojna w Syrii. Kwestia ISIS.
• Trwający konflikt na Ukrainie.
• Wybory prezydenckie w USA.
• Ryzyka w strefie euro (BREXIT, polityczny pat w Hiszpanii, polityczna zmiana w Austrii, brak rządu w Irlandii).

Długofalowe problemy globalne:

• Nadal wysoki poziom długu – w strefie euro delikatne spadki poziomów
zadłużenia, w Grecji wzrost, co świadczy o tym, że problem może powrócić.
• Niska inflacja w krajach rozwiniętych, w USA na względnie wyższych poziomach.
• Po słabszych danych za I kwartał brak wyraźnej poprawy w światowej gospodarce.
• Wyczerpujące się możliwości stymulacji przez banki centralne w postaci
zwiększania płynności. Nowym narzędziem stają się ujemne stopy procentowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym skrótem najważniejszych wydarzeń rynkowych!