UniAkcje Dywidendowy zainwestuje na Zachodzie

      
    
Komentarze / 2016-06-02 / autorzy: Generali Investments

UniAkcje Dywidendowy zainwestuje na Zachodzie

Subfundusz UniAkcje Dywidendowy z oferty Union Investment TFI zmienia swoje oblicze. Od 1 czerwca zarządzający będzie poszukiwał okazji inwestycyjnych nie tylko w Europie Środkowo- -Wschodniej, ale również w innych częściach świata, m.in. na giełdach Europy Zachodniej. W portfelu co do zasady nie będzie natomiast akcji tureckich. Odświeżona polityka inwestycyjna zwiększy potencjał subfunduszu i obniży jego zmienność.

Piotr Minkina, Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Nowych Produktów Union Investment TFI:

Od samego początku swojego istnienia UniAkcje Dywidendowy jest pozycjonowany jako produkt o najniższym ryzyku w palecie naszych funduszy akcyjnych. Poprzez odświeżenie polityki inwestycyjnej zyska on dostęp do giełd rynków rozwiniętych, które z reguły cechują się mniejszą zmiennością niż rynki wschodzące. Powinno to skutkować jeszcze większym niż dotąd złagodzeniem wahań jednostki uczestnictwa subfunduszu UniAkcje Dywidendowy w  porównaniu z  najbardziej agresywnymi subfunduszami. Inwestowanie w wybrane spółki zachodnioeuropejskie istotnie zwiększy również możliwości generowania zysków.

Poszerzenie spektrum inwestycyjnego nie oznacza całkowitego odejścia od akcji spółek dywidendowych notowanych na parkietach Europy Środkowo-Wschodniej. Walory te nadal będą stanowiły istotny udział w portfelu. Dążąc do maksymalnego obniżenia zmienności, zarządzający subfunduszem będzie jednocześnie unikał najbardziej ryzykownych, charakteryzujących się dużymi wahaniami rynków, takich jak Turcja.

Inwestorzy, którzy poszukują wyższego potencjału oferowanego przez rynek turecki, mogą wybrać subfundusz UniAkcje: Turcja, inwestujący wyłącznie nad Bosforem, lub UniAkcje: Nowa Europa, który może elastycznie zwiększać zaangażowanie w Turcji, jeśli zarządzający nim uzna, że rynek ten może w danym czasie przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu.

 

Subfundusz UniAkcje Dywidendowy (UniFunduszeFIO) działa od 2013 r. To elastyczna (ze względu na brak benchmarku) i aktywnie zarządzana strategia akcyjna, bazująca na szczegółowej analizie fundamentalnej na poziomie zarówno spółek, jak i poszczególnych rynków. Do portfela wybierane są wyłącznie te spółki, które regularnie wypłacają dywidendę, a dodatkowym, wewnętrznym kryterium doboru akcji jest odpowiednia wartość stopy dywidendy dla poszczególnych spółek oraz płynność akcji. Portfelem zarządza Tomasz Matras, Zastępca Dyrektora Inwestycyjnego ds. Akcji Union Investment TFI.