UniAkcje Wzrostu – nasz typ inwestycyjny w gronie najlepszych funduszy akcji w długim terminie!

      
    
Aktualności / 2017-07-11 / autorzy: Tomasz Matras
  • ​​​​Analizy Online przeanalizowały wyniki funduszy akcji polskich. Kierując się ich powtarzalnością na przestrzeni ostatnich 5 lat, przygotowały zestawienie najlepszych strategii na polskim rynku.
  • Na drugim miejscu podium uplasował się UniAkcje Wzrostu – nasz tegoroczny typ inwestycyjny, który niezmiennie od 2012 r. zajmuje miejsce w 1 lub 2 kwartylu rocznych stóp zwrotu.
  • Przez ostatnie 12 miesięcy UniAkcje Wzrostu wypracował dla inwestorów ok. 30%, a perspektywy dla warszawskiej giełdy na najbliższe miesiące pozostają pozytywne.

Analizy Online przygotowały zestawienie najlepszych funduszy akcji polskich, kierując się pozycją w kwartylach ich rocznych stóp zwrotu. To kryterium oceny jest proste do zastosowania: fundusze z najlepszymi wynikami inwestycyjnymi na tle konkurencji kwalifikują się do pierwszego kwartyla. Te z najsłabszymi – do czwartego.

Licząc od 2012 roku, nasz subfundusz UniAkcje Wzrostu osiągnął średnią 1,5, dzięki czemu uplasował się na drugim miejscu podium. W analizowanym przez Analizy Online okresie (do 22.06.2017 r.) zarządzający Tomasz Matras wypracował aż 73,1%.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule z 26 czerwca 2017 r. pt. Fundusze akcji polskich najlepsze w długim terminie, dostępnym na stronie:

https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/22296/fundusze-akcji-polskich-najlepsze-w-dlugim-terminie-.html

Dlaczego warto zainwestować w subfundusz UniAkcje Wzrostu?

  • UniAkcje Wzrostu może się pochwalić najlepszymi stopami zwrotu w kategorii „akcji polskich uniwersalne” w perspektywie ostatnich 5 lat (60 miesięcy):

  • UniAkcje Wzrostu jako jedyny fundusz na krajowym rynku od czterech lat regularnie w każdym roku pobija główny indeks warszawskiej giełdy. Dlatego ochrzciliśmy go „mistrzem selekcji” i „pogromcą WIG-u”.
  • Jak wyliczyły Analizy Online, UniAkcje Wzrostu jest także jednym z częściej wybieranych funduszy przez zarządzających innych TFI, którzy poszukują najlepszych rozwiązań na rynku przy konstruowaniu własnych portfeli inwestycyjnych.
  • W marcu tego roku dotychczasowa praca zarządzającego została nagrodzona przez Analizy Online Alfą 2016 dla najlepszego funduszu akcji polskich.