Union Investment TFI z sześcioma nominacjami do nagrody Alfa 2017

      
    
Aktualności / 2018-02-22 / autorzy: Generali Investments

Najlepsze fundusze inwestycyjne w Polsce po raz piąty walczą o nagrody Alfa 2017. Nagrody przyznawane są przez specjalistyczny portal Analizy Online. Union Investment TFI nominowane jest aż w sześciu kategoriach!

Wśród nominowanych także Union Investment TFI w kategorii TFI, którego portfel został najwyżej oceniony przez analityków.

Nagroda przyznawana przez firmę Analizy Online ma na celu wyróżnienie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Nagrody przyznawane są tylko tym funduszom, które spełniają jednocześnie kilka warunków:

  • są dostępne dla szerokiego grona klientów (fundusze detaliczne),
  • mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
  • działają co najmniej 5 pełnych lat kalendarzowych w przypadku funduszy z segmentu akcyjnego i mieszanego lub co najmniej 3 lata w przypadku funduszy z segmentu dłużnego oraz gotówkowego i pieniężnego,
  • średni poziom ich aktywów netto w danym roku jest odpowiednio wysoki i wynosi co najmniej ok. 100 mln zł (dopuszczalne są lekkie wahania w dół).

 

Ogłoszenie listy zwycięzców już 5 marca! Pełna lista nominowanych dostępna jest tutaj.