W krajach OECD rośnie poczucie niesprawiedliwości przy redystrybucji dochodów

      
    
Niezależnie o finansach / 2019-03-29 / autorzy: Maciej Rogala

W krajach wysokorozwiniętych – według najnowszego badania OECD przeprowadzonego w 21 krajach – ich społeczeństwa oczekują wyższego opodatkowania najlepiej zarabiających.  Prawie 40% respondentów byłaby skłonna płacić wyższe podatki na finansowanie opieki zdrowotnej i przyszłych świadczeń emerytalnych.

Badanie opiera się na sondażu przeprowadzonym wśród ponad 22 000 osób w wieku od 18 do 70 lat, które zostały zapytane o ich największe obawy finansowe, a także o to, jak ich rządy radzają sobie z największymi  zagrożeniami gospodarczymi i społecznymi.

W odpowiedzi na pytanie: Czy rząd powinien zwiększyć podatki dla najbogatszych, aby wspierać najmniej zarabiających, średnio ponad 60% respondentów wskazało odpowiedź „tak” lub „zdecydowanie tak”. W Grecji, Niemczech, Portugalii i Słowenii co najmniej 75 proc. respondentów opowiedziało się za wyższymi podatkami dla najlepiej zarabiających.

Średnio 40% uczestników badania wskazało, że byliby skłonni zapłacić dodatkowe 2% własnych dochodów w postaci podatków na lepszą opiekę zdrowotną i  wyższe emerytury w przyszłości.  Respondenci w Irlandii najczęściej wskazywali, że chętnie zapłaciliby wyższe podatki za lepszą opiekę zdrowotną (51%), a także w Portugalii (49%), Grecji i Chile (po 48%). Natomiast respondenci w Izraelu (49%), Chile (51%) i na Litwie (53%) są najbardziej skłonni zapłacić dodatkowe 2% podatku na wyższe emerytury.

Ponad połowa respondentów stwierdziła, że ​​nie otrzymuje sprawiedliwego udziału w transferach socjalnych, biorąc pod uwagę płacone przez nich podatki. Udział takich osób wzrasta do trzech czwartych lub więcej w Chile, Grecji, Izraelu i  w Meksyku. Dwie trzecie respondentów uważa, że to ​​inni otrzymują więcej, niż na to zasługują.

W każdym z badanych krajów, z wyjątkiem Kanady, Danii, Norwegii i Holandii, większość ludzi twierdzi, że ich rząd przy ustalaniu zasad polityki społecznej nie uwzględnia opinii swoich obywateli. W wielu krajach, w tym w Grecji, Izraelu, na Litwie, w Portugalii i Słowenii, udział ten wzrasta do ponad dwóch trzecich respondentów. Angel Gurría, sekretarz generalny OECD, w komentarzu do wyników badania powiedział: „To jest ostrzeżenie dla decydentów. Kraje OECD mają jedne z najbardziej zaawansowanych i hojnych systemów ochrony socjalnej na świecie. Wydają średnio ponad jedną piątą swojego PKB na politykę społeczną. Jednak zbyt wielu ludzi uważa, że ​​nie mogą całkowicie liczyć na swój rząd, kiedy potrzebują pomocy. Lepsze zrozumienie czynników wpływających na tę percepcję ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia skuteczności i wydajności ochrony socjalnej. Musimy przywrócić zaufanie społeczeństw, zaufanie do rządu i promować równość szans. ”

Polacy wyrażali podobną opinię do innych nacji. Jednak byli najmniej skłonni, razem z Estończykami, do większego opodatkowania bogatych na rzecz biedniejszych obywateli.

Wśród krajów objętych badaniem znalazły się: Austria, Belgia, Kanada, Chile, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Izrael, Irlandia, Włochy, Litwa, Meksyk, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia i USA.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investments TFI S.A.