Zajście zdarzenia będącego przesłanką rozwiązania UniSystem FIZ

      
    
Ogłoszenia / 2016-03-31 / autorzy: Generali Investments

UniSystem FIZ niniejszym informuje o podjęciu w dniu 31 marca 2016r. przez Union Investment TFI SA uchwały o likwidacji z dniem 1 kwietnia 2016r. subfunduszu UniSystem 1, wydzielonego w ramach UniSstem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (UniSystem FIZ), z uwagi na spadek wartości aktywów netto subfunduszu UniSystem 1 poniżej kwoty 30.000.000 zł (art. 45 ust. 2 pkt 1 Statutu UniSystem FIZ).

Uchwała o likwidacji subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem FIZ stanowi przesłankę rozwiązania UniSystem FIZ oraz stanowi przesłankę otwarcia likwidacji UniSystem FIZ z dniem 1 kwietnia 2016r.