Zarządzanie IKE - warianty oszczędzania i samodzielne wybory

      
    
Podcasty / 2017-12-10 / autorzy: Generali Investments

Poziom ryzyka inwestycyjnego i wysokość zysków z IKE zależą od wybranego wariantu oszczędzania. Oferta Union Investment dopasowana jest do klientów z różnymi oczekiwaniami – akceptujących niskie, średnie lub wysokie ryzyko oraz z horyzontem inwestycyjnym różnej długości.

Indywidualne konto emerytalne IKE to jedna z trzech opcji oszczędzania na emeryturę w III filarze emerytalnym. Oprócz IKE do wyboru są także IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz PPE – pracowniczy program emerytalny. Wszystkie te produkty nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych.

Gotowe warianty oszczędzania w IKE

Profile oszczędzania na emeryturę przygotowane przez specjalistów dopasowane są do różnych typów inwestorów. Warianty inwestowania różnią się poziomem bezpieczeństwa, horyzontem inwestycyjnym oraz potencjalnymi zyskami. Przygotowane przez ekspertów w dziedzinie finansów profile to:

  • wariant bezpieczny – minimum 90 procent zawartości portfela funduszu inwestycyjnego stanowią papiery dłużne (obligacje) i inne instrumenty rynku pieniężnego, których wartość jest z reguły stabilna i przewidywalna; bezpieczny profil oszczędzania jest dla osób, które chcą uzyskać niewielki, ale pewny zysk i akceptują niskie ryzyko, a także dla tych, którzy mają krótki horyzont inwestycyjny,
  • wariant umiarkowany – portfel funduszu inwestycyjnego składa się z papierów dłużnych i akcji, ale tych pierwszych jest więcej; mogą znajdować się w portfelu w różnych proporcjach, w zależności od akceptowanego przez właściciela IKE poziomu ryzyka; produkt ten jest przeznaczony dla klientów ze średnim horyzontem inwestycyjnym i akceptujących średni poziom ryzyka inwestycji,
  • wariant dynamiczny – w portfelu znajdują się w większości akcje; ich wartość może zmieniać się dynamicznie w zależności od różnych czynników; ten wariant oszczędzania na emeryturę jest przeznaczony dla klientów akceptujących wysoki poziom ryzyka oraz posiadających długi horyzont inwestycyjny.

Jeśli przygotowane profile nie zaspokajają potrzeb właściciela IKE, może zdecydować się na indywidualny wybór funduszy inwestycyjnych do portfela.

Indywidualne zarządzanie portfelem funduszu IKE

Osoby posiadające wiedzę na temat szeroko pojętych finansów, gospodarki i inwestowania mogą zdecydować się na samodzielne wybieranie konkretnych funduszy do portfela IKE. Bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego i doświadczenia w inwestowaniu lepiej powierzyć swoje środki specjalistom z wieloletnim doświadczeniem, którzy pracują w Union Investment.

Roczny limit wpłat na IKE

Niestety możliwości inwestowania w III filar emerytalny są ograniczone. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2005 roku wyznacza limit wpłat na indywidualne konto emerytalne. W 2017 roku było to 12789 złotych, a w 2018 wpłacona przez rok kwota nie może być większa niż 13329 złotych.