Zaskakujące dane z rynku IKE i IKZE

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-09-25 / autorzy: Maciej Rogala

W pierwszym półroczu br. Polacy zdecydowali się na założenie 32 tysięcy IKE i 19,5 tysiąca IKZE. To znacznie mniej w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku.

KNF opublikowała dane statystyczne dotyczące dwóch form kont emerytalnych: IKE i IKZE. Przypomnę, że IKE pojawiło się na rynku w 2004 roku, a IKZE osiem lat później: w 2012 roku.

Do 30 czerwca 2018 roku 960,5 tysięcy osób zdecydowało się na założenie IKE, w tym nieco więcej kobiet, bo 505 tysięcy. Aktywa IKE wyniosły 8,19 mld złotych. Najwięcej kont prowadzili ubezpieczyciele (566 tysięcy). Jednak większość z tych kont pozostaje martwa, ponieważ aktywa są w takiej samej wysokości, jak w funduszach inwestycyjnych (odpowiednio: 2,537 mld i 2,535 mld), które posiadają dwa razy mniej uczestników (283 tys.). O większej popularności formy funduszu inwestycyjnego świadczy także to, że ponad połowa założonych pierwszy raz IKE w pierwszym półroczu  była właśnie w tej formie: 18,3 tys. spośród 31,93 tys. wszystkich nowopowstałych IKE.

W analizowanym okresie 252 tysiące kont zostało zasilonych wpłatami, w sumarycznej kwocie 737 milionów zł, czyli średnia wpłata wyniosła 2,9 tysiąca; najniższa była w formie ubezpieczeniowej - 1,7 tys., a najwyższa w formie rachunku maklerskiego - 9,2 tysiąca, natomiast do funduszy średnia wpłata stanowiła 2,6 tysiąca zł.

Pomimo tego, że IKZE oferują więcej korzyści podatkowych - oprócz ulgi w podatku Belki, która jest tutaj bezwarunkowa (aby skorzystać z ulgi w IKE, trzeba wstrzymać się z wypłatą do 60 roku życia), inwestor korzysta także z bieżącego odpisu wpłat od podstawy naliczenia podatku PIT, to znacznie mniej osób zdecydowało się na założenie IKZE w pierwszych 6 miesiącach tego roku: jedynie 19,5 tysiąca.

W tym przypadku także najchętniej podpisywano umowy z funduszami inwestycyjnymi - 10,7 tysięcy osób wybrało tę formę IKZE.  Na koniec czerwca br. Polacy zgromadzili w IKZE niecałe 2 mld zł (1,97 mld) na 767 tysiącach kont.  Aktywa zgromadzone na IKZE są ponad 4 razy niższe w porównaniu do IKE przy dużo mniejszej różnicy w liczbie kont.  Wynika to z dużo niższego limitu wpłat, a przede wszystkim ze znacznie krótszego okresu funkcjonowania IKZE.

W przypadku IKZE występują jeszcze większe dysproporcje między liczbą kont a wielkością aktywów w formie ubezpieczeniowej i funduszu inwestycyjnego. Ubezpieczyciele prowadzą aż 448 tys. kont, na których zgromadzili 573 mln zł. Natomiast TFI, posiadając jedynie 127 tysięcy uczestników, pozyskały od nich aż 833 mln zł.

W pierwszych 6 miesiącach tego roku zasilono co najmniej jedną wpłatą 133 tys. kont łączną kwotą 251 mln zł; średnia wpłata wyniosła 1,9 tys. zł: najniższa była w formie ubezpieczeniowej (1,4 tys.), a najwyższa w formie rachunku maklerskiego - 4,1 tysiąca zł, natomiast do funduszu średnia wpłata wynosiła 2,2 tys. złotych.

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba zawartych umów IKE i IKZE znacząco spadła: w pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku założono odpowiednio 51,6 tysiąca IKE (20 tysięcy więcej) oraz 29,3 tysiące IKZE (10 tysięcy więcej). Trudno jest wskazać przyczynę tak głębokiego spadku. Być może ma to związek z tym że jeszcze tylko w tym roku pracodawcy mogą założyć PPE zamiast obowiązkowych od przyszłego roku PPK. W tych okolicznościach TFI, które aktywnie promowały IKE i IKZE w ubiegłym roku, cały swój wysiłek skierowały na rynek PPE.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.