Kredyt czy systematyczne oszczędzanie?

Gdy potrzebujemy pewnej ilości kapitału, często wielu z nas zastanawia się, co jest lepszym rozwiązaniem: kredyt w banku czy systematyczne oszczędzanie. Dokonując wyboru, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko bieżące potrzeby i plany, ale również kondycję domowych finansów w perspektywie długoterminowej oraz możliwości finansowe naszego gospodarstwa domowego. Nie opiszemy tu dokładniej potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z zadłużenia się w banku, jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dokładniej przeanalizować zagrożenia i profity płynące z obydwu rozwiązań.

Zakładając, że chcemy zgromadzić 100 tys. zł, możemy to zrobić na dwa sposoby: zaciągnąć kredyt albo zdecydować się na systematyczne oszczędzanie. Jeżeli weźmiemy pożyczkę, to biorąc kredyt na okres 10 lat z oprocentowaniem 6% w skali roku, musimy płacić miesięcznie raty w wysokości 1110 zł.

Istnieje jednak inny sposób na wykorzystanie tych pieniędzy. Zamiast zasilać rachunek banku, środki te możemy systematycznie wpłacać na rejestr funduszu inwestycyjnego. Pieniądze lokowane w jednym z Planów Systematycznego Oszczędzania przyniosą większe zyski niż oszczędności trzymane "w skarpecie". Przy stopie zwrotu wynoszącej 6% w skali roku, oszczędzając co miesiąc 1100 zł, po upływie 10 lat dysponowalibyśmy ok. 180 tys. zł*.

Obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety. Najważniejszą, o ile nie jedyną korzyścią z zaciągnięcia kredytu jest natychmiastowe otrzymanie pożądanej kwoty. Jednak oprócz bardzo szybkiego dostępu do gotówki pożyczka w banku wiąże się z koniecznością wypełnienia wielu formalności, wyczekiwaniem na decyzję banku weryfikującego naszą zdolność kredytową, a później z koniecznością systematycznej spłaty rat. Kiedy nie jesteśmy w stanie uiścić kolejnej raty, w zależności od umowy podpisanej z bankiem, mogą nam grozić poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Tymczasem systematyczne oszczędzanie i odkładanie co miesiąc określonej kwoty na fundusz inwestycyjny daje nam przede wszystkim poczucie niezależności od banku. Nie musimy martwić się o formalności, umowy i co najważniejsze spłatę comiesięcznych rat. Samodzielnie zgromadzone środki finansowe są najpewniejszym zabezpieczeniem finansowym, zarówno w czasach rynkowej prosperity, jak i podczas spowolnienia gospodarczego.

Plan Systematycznego Oszczędzania to nie tylko gromadzenie środków pieniężnych, ale przede wszystkim ich pomnażanie. Regularnie wpłacając pieniądze, mamy duże szanse na to, że po 10 latach będziemy dysponować większym kapitałem – i to niezależnie od struktury Planu.

Jednak ostateczną decyzję powinniśmy podjąć w oparciu o indywidualne preferencje i sytuację finansową.

* Powyższe wyliczenia nie uwzględniają dodatkowych opłat oraz prowizji.