Co powinien wiedzieć inwestor?

By umiejętnie poruszać się w świecie finansów i efektywnie zarządzać swoimi środkami, warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi regułami dotyczącymi inwestowania. Zajrzyj do naszego Dekalogu Inwestora i zapoznaj się z ważnymi regułami.

Dekalog Inwestora, czyli co warto wiedzieć na temat inwestowania w ogóle (nie tylko w fundusze):

  1. Pamiętaj o dywersyfikacji, czyli zróżnicowaniu portfela. Inwestując w fundusze różnych klas aktywów lub z różnych regionów geograficznych, zmniejszysz ryzyko inwestycyjne i jednocześnie zwiększysz szanse na osiągnięcie oczekiwanego zysku.
  2. Przy planowaniu inwestycji uwzględnij minimalny okres inwestycji sugerowany dla danego subfunduszu. Inwestycję w subfundusze akcyjne planuj na co najmniej 5 lat, zaś w krótszej perspektywie wybieraj subfundusze o mieszanej polityce inwestycyjnej (stabilnego wzrostu i zrównoważone) lub obligacji.
  3. Zakupu jednostek subfunduszy dokonuj systematycznie. Dzięki temu unikniesz ryzyka, że cały kapitał zainwestujesz na tzw. szczycie.
  4. Przy konstruowaniu portfela kieruj się własnym poziomem akceptacji ryzyka inwestycyjnego. Jeśli lubisz dynamiczne zmiany na giełdzie, zainwestuj długoterminowo w fundusze akcji. Jeśli jednak niepokoją Cię gwałtowne spadki, wybierz bezpieczniejsze fundusze.
  5. Inwestując w fundusze akcyjne, przy ustalaniu akceptacji ryzyka inwestycyjnego, musisz przyjąć do wiadomości i określić maksymalną dopuszczalną przez Ciebie stratę. Dopiero wówczas będziesz wiedzieć, czy Twoja akceptacja ryzyka pasuje do rynku akcji.
  6. Rynek finansów jest nieprzewidywalny. Sytuacja gospodarcza potrafi dynamicznie się zmieniać, a ceny rynkowe, np. akcji, w dużym stopniu są odzwierciedleniem sentymentu inwestorów. Dlatego często komentarze eksperckie obfitują w słowa typu: „być może”, „miejmy nadzieję”, „prawdopodobnie można się spodziewać”. Pamiętaj o tym, czytając różnego rodzaju publikacje i analizy oraz słuchając wypowiedzi ekspertów.
  7. Pamiętaj, że emocje są Twoim najgorszym doradcą w inwestowaniu. Jeśli poniosłeś stratę, zastanów się czy to dobry moment na wyjście z inwestycji - wycofanie środków uniemożliwi Ci odrobienie straty.
  8. Przymierzając się do inwestycji w fundusz, sprawdź go - od kadry zarządzających, polityki inwestycyjnej określonej w statucie, opłat manipulacyjnych i za zarządzanie po serwis posprzedażowy dostarczany Klientom.
  9. Wyniki historyczne funduszy nie dają żadnej gwarancji powtórzenia się w przyszłości i nie mogą być czynnikiem decydującym przy wyborze oferty funduszowej. Patrz raczej na to, jak plasowały się wyniki funduszu w ciągu ostatnich lat - czy utrzymywały się w czołówce.
  10. Jeśli masz krótki horyzont czasowy inwestycji, trzymaj rękę na pulsie - sprawdzaj, czy dobrze czujesz się z tym, co dzieje się z Twoimi inwestycjami.

Generali Investments TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści.