Podstawowe pojęcia - K

  • Konwersja - przeniesienie środków z jednego funduszu do drugiego, w obrębie tego samego towarzystwa. Konwersja polega na zbyciu wskazanej liczby jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym i jednoczesnym nabyciu jednostek w funduszu docelowym. Jednostki w funduszu docelowym są kupowane za kwotę uzyskaną w wyniku odkupienia jednostek w funduszu źródłowym, pomniejszoną o wartość podatku od dochodów kapitałowych.