Podstawowe pojęcia - L

  • Limit inwestycyjny - zapisy ustawy określające procentowo jaka część aktywów funduszu może być zainwestowana w poszczególne instrumenty finansowe.