Podstawowe pojęcia - P

  • Płynność - określenie łatwości, z jaką ulokowane przez fundusz aktywa mogą zostać zamienione na środki pieniężne.
  • Portfel inwestycyjny - zestawienie naszych oszczędności gromadzonych poprzez zróżnicowane instrumenty finansowe. Podczas konstruowania portfela inwestycyjnego powinniśmy część środków zainwestować w mały, ale bezpieczny i stabilny zysk (np. obligacje lub lokaty), a pozostałą część w instrumenty ryzykowne (akcje), które wiążą się z o wiele wyższymi zyskami. Jednak stosunek inwestycji bezpiecznych do agresywnych zależy od indywidualnych skłonności Inwestora do ryzyka.