Fundusze parasolowe - elastyczność inwestycyjna

Jeśli inwestujesz w fundusze parasolowe, masz dostęp do wielu oferowanych przez nie korzyści.

Z łatwością zbudujesz portfel inwestycyjny

Fundusz parasolowy daje Ci możliwość wyboru dowolnego subfunduszu, który w danym momencie najpełniej odpowiada Twoim potrzebom. Możesz na przykład ograniczać ekspozycję na ryzyko inwestycyjne, przenosząc pieniądze z subfunduszu akcyjnego do pieniężnego lub dłużnego. I odwrotnie – jeśli uznasz, że rynek akcji ma potencjał wzrostu, w każdej chwili masz możliwość zamiany subfunduszu o niskim ryzyku na subfundusz akcyjny. Nic nie stoi również na przeszkodzie, abyś samodzielnie zbudował swój portfel inwestycyjny, składający się z kilku subfunduszy.

Swobodnie zarządzasz swoją inwestycją

Decydując się na zamianę subfunduszy, możesz łatwo określić szczegóły tej transakcji. Do nowego subfunduszu mogą trafić wszystkie dotychczas zainwestowane środki lub tylko ich część. Drugie z tych rozwiązań pozwala na stopniowe przenoszenie pieniędzy do wybranego subfunduszu, a więc na płynne zwiększanie udziału akcji lub papierów dłużnych w portfelu.

Co kryje się pod parasolem?

W Generali Investments działają dwa główne fundusze parasolowe: Parasol Generali Fundusze FIO, będący funduszem otwartym, oraz Parasol Generali Fundusze SFIO, czyli specjalistyczny fundusz otwarty. W ramach każdego z nich Klienci mają do wyboru szereg subfunduszy.

Parasol Generali Fundusze FIO to idealne rozwiązanie dla początkujących inwestorów. Oferuje on szeroką paletę subfunduszy o zróżnicowanym profilu ryzyka – znajdziesz tu zarówno stabilne subfundusze pieniężne i dłużne, jak i rozwiązania bardziej agresywne. Co równie ważne, subfundusze z tego parasola są dostępne dla każdego – minimalna wpłata dla większości z nich wynosi zaledwie 100 zł.

Parasol Generali Fundusze SFIO jest rozwiązaniem skierowanym do instytucji oraz klientów indywidualnych zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami inwestycyjnymi w Polsce i wielu rynkach światowych. W niektórych subfunduszach próg wejścia może być dużo wyższy niż w przypadku parasola FIO i wynosić nawet równowartość 40 000 euro.

Kiedy zapłacę podatek?

Pamiętaj, że polskie prawo wymaga, aby podatek Belki był uiszczany w momencie realizacji zysku. Oznacza to, że wycofując się z inwestycji, tzn. składając zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, od Twoich zysków zostanie pobrany podatek. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku przeniesienia pieniędzy pomiędzy parasolami.

Elastyczność inwestycyjna

Inwestycja w funduszu parasolowym umożliwia Ci przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami w ramach jednego parasola w celu dostosowania strategii inwestycyjnej, ale bez płacenia podatku od zysków kapitałowych. Opodatkowanie następuje w momencie wycofania środków z funduszu.