Co lepsze: fundusz czy lokaty?

Masz oszczędności i zastanawiasz się, w jaki sposób efektywnie je ulokować? Z jednej strony dobrze mieć pewność, że Twój kapitał będzie bezpieczny, z drugiej jednak chcesz zarobić. Co wybrać w takiej sytuacji?

Możesz wybrać pomiędzy lokatą a rozwiązaniem mniej znanym i wykorzystywanym, lecz potencjalnie bardziej zyskownym, czyli uczestnictwem w odpowiednim dla Ciebie funduszu inwestycyjnym. Fundusz inwestycyjny to środek lokowania kapitału nie tylko dla osób z dużą skłonnością do ryzyka, lecz także dla osób ostrożnych; zarówno dla tych, które dopiero wkraczają w świat finansów, jak i dla tych, dla których inwestowanie jest prawdziwą pasją.

Pieniądze w rękach ekspertów

Nie musisz być ekspertem w dziedzinie finansów – za zainwestowane pieniądze odpowiada zarządzający funduszami, licencjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. To on na bieżąco analizuje wyniki spółek giełdowych, czyta dokumentację i raporty finansowe. Zbiera także informacje na temat poszczególnych firm, które znalazły się w portfelu aktywów każdego z Klientów.

Wybierając towarzystwo, któremu chcemy powierzyć pieniądze, warto odnieść się do niezależnych rankingów. Jednym z najbardziej znanych jest najstarszy ranking opracowywany przez „Rzeczpospolitą” i firmę analityczną Analizy Online, publikowany co roku od 2003 r. Generali Investments jako jedyne towarzystwo funduszy inwestycyjnych znalazło się na podium w każdej z 12 edycji tego rankingu, w tym 8-krotnie na pozycji lidera.

Fundusz jednak lepszy?

  • Ryzyko inwestycyjne: wybierając fundusz inwestycyjny, określasz na początku poziom akceptowalnego ryzyka: może być niskie, umiarkowane, wysokie lub bardzo wysokie. To od Ciebie zależy, czy jesteś w stanie więcej ryzykować, by otrzymać większe zyski, czy też preferujesz aktywa bezpieczniejsze, ale z niższymi zyskami. W Generali Investments masz do wyboru wiele zróżnicowanych funduszy, od tych najbezpieczniejszych, zajmujących się inwestycjami w papiery skarbowe i dłużne, do tych inwestujących w akcje spółek zlokalizowanych w Europie Centralnej i Wschodniej.
  • Horyzont czasowy: w przypadku funduszy oferowanych przez Generali Investments czas inwestycyjny jest bardzo zróżnicowany, np. w Generali Korona Dochodowy można oczekiwać mniejszego, ale za to systematycznego zysku już w ciągu 6 miesięcy, natomiast w przypadku Generali Akcje: Nowa Europa nasza inwestycja powinna trwać minimum pięć lat.
  • Dywersyfikacja portfela: inwestowanie w ramach funduszu daje Ci o wiele większe możliwości wyboru aktywów, w które możesz ulokować swój kapitał, niż w przypadku lokaty bankowej. W Generali Investments możesz zdecydować, czy będziesz inwestować wyłącznie w papiery dłużne i pieniężne, czy również w akcje polskich i/lub zagranicznych firm. Dzięki takiej dywersyfikacji aktywów ewentualne ryzyko straty zostaje zminimalizowane.
  • Elastyczność: w przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych możesz na bieżąco, na każde żądanie nabywać jednostki uczestnictwa, jak i wycofywać swoje środki, a czas trwania inwestycji i wysokość kwoty, którą można zainwestować, są nieograniczone.

W przypadku lokat zarówno horyzont czasowy, jak i przewidywany poziom zysku jest z góry określony, natomiast w funduszu inwestycyjnym masz dowolność, jeśli chodzi o czas pomnażania Twoich oszczędności. W Generali Investments Ty decydujesz, w co i na jak długo chcesz inwestować, a nad wszystkim czuwają wysokiej klasy fachowcy, którzy w najlepszy możliwy sposób zarządzają Twoim kapitałem i dbają, by ryzyko zostało zminimalizowane.

Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych.