Emerytura? Ciesz się życiem

Emerytura, choć dzisiaj wydaje się niektórym z nas bardzo odległa w czasie i mało realna, prędzej czy później czeka każdego z nas. Emerytury nie unikniemy, dlatego warto o niej pomyśleć już dzisiaj. Jeśli nie chcesz martwić się, co czeka Cię za kilkadziesiąt lat, zacznij już teraz oszczędzać w ramach dobrowolnego III filaru. Pytanie tylko: „jak to zrobić?”.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów gromadzenia pieniędzy na czas emerytury jest fundusz inwestycyjny. W Generali Investments możesz wybrać oszczędzanie z ulgą podatkową w ramach IKE i IKZE, łącząc zalety Indywidualnego Konta Emerytalnego i Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Pakiet dostępny jest w jednym z trzech  wariantów: dynamicznym, umiarkowanym i indywidualnym.

W wariantach dynamicznym i umiarkowanym środki finansowe są zarządzane w czasie, tzn. ich alokacja pomiędzy różnymi subfunduszami  zmienia się w zależności od wieku oszczędzającego. Wariant dynamiczny dzieli się na kilka etapów: pierwszy od 18. do 29. roku życia, kiedy to kapitał inwestowany jest wyłącznie w subfundusz akcyjny, drugi trwający od 30. do 39. roku życia, podczas którego środki gromadzone są w połowie w subfunduszu akcyjnym i zrównoważonym oraz ostatni, od 40. roku życia, podczas którego kapitał przenoszony jest do bezpieczniejszych funduszy, np. Generali Korona Obligacje. Natomiast w wariancie umiarkowanym udział subfunduszu akcyjnego jest niższy na korzyść subfunduszu o zrównoważonej strategii, dlatego polecany jest osobom z niższą skłonnością do ryzyka i stawiającym na bardziej ustabilizowany – choć tym samym niższy – wzrost wartości oszczędności.

Warto zastanowić się, dlaczego w długoterminowym oszczędzaniu - jakim z pewnością są oszczędności emerytalne - rekomendujemy inwestycje w różne rodzaje subfunduszy. Dzięki zmianie alokacji jesteśmy w stanie zoptymalizować zyski z powierzonych nam pieniędzy. Na początku okresu wpłat inwestujemy w najbardziej dochodowe subfundusze (charakteryzujące się największym potencjałem wzrostu), natomiast z czasem przenosimy kapitał do bezpieczniejszego segmentu aktywów. Dzięki takiej strategii chronimy powierzony nam kapitał przed możliwymi spadkami cen na rynku akcji w ostatnich latach inwestowania. Tym samym zabezpieczamy wartość wypłacanych świadczeń.

Wariant indywidualny Pakietu jest natomiast idealnym rozwiązaniem dla osób z szeroką wiedzą na temat rynku kapitałowego i produktów inwestycyjnych. W wariancie tym możesz samodzielnie wybrać subfundusze Generali Investments, w które chcesz inwestować. Co więcej, aż 4-krotnie w ciągu roku istnieje możliwość zmian wybranych subfunduszy.

Nie wszyscy o tym pamiętają, ale podstawową zaletą wynikającą z oszczędzania w ramach Pakietu Emerytura IKE & IKZE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na uniknięciu tzw. podatku Belki, czyli podatku od dochodów kapitałowych. By uniknąć płacenia tego podatku, trzeba spełnić pewne kryteria:

  • wysokość wpłat do IKE i IKZE w ciągu roku nie może przekroczyć określonej corocznie przez ustawodawcę wartości
  • środki finansowe można podjąć w momencie nabycia praw emerytalno-rentowych.

Jeśli natomiast wystąpią np. losowe okoliczności, które spowodują konieczność wypłaty środków przed przejściem na emeryturę, podjęcie pieniędzy zgromadzonych w IKE i IKZE także będzie możliwe, choć od wypracowanego zysku - podobnie jak w klasycznych formach oszczędzania - zostanie wówczas pobrany 19-procentowy podatek.

Czy 200 zł zaoszczędzone miesięcznie może nam przynieść dodatkowe ponad 1700 zł miesięcznie na emeryturze?

A jednak! Popatrzmy na przykład.

Ciesz się życiem na emeryturze z Generali Investments!

Skorzystaj z propozycji Generali Investments TFI, aby spędzić emeryturę zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Dzięki wielu dostępnym wariantom oszczędzania możesz mieć pewność, że środki gromadzone na emeryturę są inwestowane w najbardziej opłacalny sposób.

Dowiedz się więcej o IKE i IKZE.