Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalizacja metody ilościowe w ekonomii.

Pierwsze doświadczenia na rynku kapitałowym zdobywał na studiach, od samego początku kariery zawodowej związany z rynkiem instrumentów dłużnych i pochodnych. W sierpniu 2006 r. otrzymał licencję doradcy inwestycyjnego nr 234.

Do Union Investment TFI dołączył w 2004 r. jako analityk rynku pieniężnego i obligacji. Od maja 2006 r. pełni funkcję zarządzającego funduszami inwestującymi w szeroko rozumiane spektrum instrumentów dłużnych – od obligacji rządowych poprzez obligacje korporacyjne aż do pochodnych instrumentów na stopę procentową.

Zarządza:

Wolny czas poświęca na swoje pasje – kolarstwo szosowe, kajakarstwo górskie oraz programowanie.