Promocje: "UniLokata Plus dopłata" oraz "Unilokata PLUS 1% więcej" - prawomocna DECYZJA UOKiK

Kadra

    
    
Komórka Alokacji Aktywów
    
Marek Straszak Dyrektor Inwestycyjny ds. Zarządzania Aktywami i Doradztwa Inwestycyjnego

Absolwent Doradztwa Inwestycyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, licencjonowany doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych. Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Doświadczenie w pracy maklera i analityka akcji zdobywał w takich firmach, jak Alior Bank, Erste Securities oraz Dom Maklerski BPS.

W Generali Investments TFI od lipca 2015 r. Zajmuje się m. in. zarządzaniem portfelami i funduszami inwestycyjnymi oraz doradztwem inwestycyjnym.

Zarządza portfelami Asset Management oraz:

Michał Milewski Zarządzający funduszami

W zespole Generali Investments TFI od 2017 roku. Zarządza funduszami absolutnej stopy zwrotu oraz asset allocation.

Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr 559) oraz maklerem papierów wartościowych (nr 2627). Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), przyznawany przez amerykański CFA Institute. 

Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał w BPS TFI, gdzie początkowo pracował jako analityk akcji, a następnie jako zarządzający funduszami inwestycyjnymi.

Ukończył Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowe studia w zakresie systemów informacyjnych i analizy danych.

Obecnie zarządza:

  • funduszem Generali Absolute Return Globalny FIZ