Wyniki wyszukiwania

Kiedy Polacy przeproszą się z funduszami akcji? Pomimo trwającej od dwóch lat hossy na GPW zainteresowanie funduszami polskich akcji jest mizerne. Powód jest cały czas ten sam: bolesne doświadczenia sprzed 10 lat. Jeżeli spełnią się optymistyczne prognozy dotyczące rynków akcji, to ten rok powinien przynieść poprawę popytu, a prawdziwy przełom powinien nastąpić w 2019 roku. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-2018-bedzie-przelomowy

Opublikowany: 10.01.2018

Fundusze gotówkowe tegorocznym hitem. Jak inwestować? Fundusze gotówkowe w okresie ostatnich 12 miesięcy przyniosły średnią stopę zwrotu na poziomie dwa razy wyższym od oprocentowania lokat bankowych. Oszczędzający docenili ten wynik, wpłacając do tych funduszy ponad 7 mld w okresie 11 miesięcy tego roku. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/fundusze-gotowkowe-tegorocznym-hitem-jak-inwestowac

Opublikowany: 29.12.2017

Union Investment TFI z sześcioma nominacjami do nagrody Alfa 2017 Najlepsze fundusze inwestycyjne w Polsce po raz piąty walczą o nagrody Alfa 2017. Nagrody przyznawane są przez specjalistyczny portal Analizy Online. Union Investment TFI nominowane jest aż w sześciu kategoriach! https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/union-investment-tfi-z-szescioma-nominacjami-do-nagrody-alfa-2017

Opublikowany: 22.02.2018

8. Fund Forum Analiz Online: Union Investment TFI z dwiema statuetkami Alfa 2017 i czterema wyróżnieniami Dwie statuetki oraz cztery wyróżnienia dla Union Investment TFI w rankingu organizowanym przez specjalistyczny portal Analizy Online. UniKorona Akcje najlepszym funduszem akcji polskich, SGB Gotówkowy zdobywcą pierwszego miejsca wśród funduszy gotówkowych i pieniężnych. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/fund-forum-2018-analiz-online-union-investment-tfi-z-dwiema-statuetkami-alfa-2017-i-czterema-wyroznieniami

Opublikowany: 16.03.2018

Polacy tracą miliardy na oszczędnościach trzymanych w bankach. Alternatywą fundusze gotówkowe Według raportu firmy Analizy Online wartość oszczędności gospodarstw domowych na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 1 386 mld zł. Oznacza to wzrost w IV kwartale o 27 mld zł i o 107 mld w okresie 12 miesięcy. Jednak co trzecia złotówka jest trzymana przez nas na rachunkach bieżących. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/polacy-traca-miliardy-na-oszczednosciach-trzymanych-w-bankach-alternatywa-fundusze-gotowkowe

Opublikowany: 28.03.2018

60 tysięcy nowych uczestników funduszy Według firmy Analizy Online liczba uczestników funduszy w pierwszym kwartale tego roku wzrosła aż o 60 tysięcy. Tym samym liczba rachunków prowadzonych przez TFI wzrosła do ponad 2 milionów (2,26 mln). Największą dynamikę wzrostu liczby klientów odnotowało Union Investment TFI. Polacy wybierają przede wszystkim fundusze pieniężne, które działają inaczej niż lokaty bankowe. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/60-tysiecy-nowych-uczestnikow-funduszy

Opublikowany: 23.05.2018

Pomimo ujemnej sprzedaży w czerwcu środki nadal płyną do funduszy gotówkowych Według spółki Analizy Online czerwcowa sprzedaż funduszy inwestycyjnych skierowanych do klienta indywidualnego była ujemna. Inwestorzy wypłacili z funduszy 600 milionów złotych. Taka sytuacja miała miejsce ostatni raz półtora roku temu. Prawdopodobną przyczyną takiej sytuacji było zamieszanie związane ze spółką GetBack oraz spadki na GPW. Natomiast fundusze pieniężne i gotówkowe pozyskały ponad miliard złotych. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/pomimo-ujemnej-sprzedazy-w-czerwcu-srodki-nadal-plyna-do-funduszy-gotowkowych

Opublikowany: 12.07.2018