Zapis na Newsletter

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco

Sprawdzaj, jakie inwestycje będą się w najbliższym czasie najbardziej opłacać

Dzięki publikacjom naszych specjalistów lepiej poznasz rynek inwestycji i sposób działania funduszy inwestycyjnych.
Wypełnij formularz, żeby wybrać lub zmienić zakres wiadomości, które chcesz od nas otrzymywać.

Jeśli chcesz zmienić zakres swojej subskrypcji kliknij tutaj.

Zobacz, jaki rodzaj informacji możesz dostawać w newsletterze.

Typy inwestycyjne dla klientów indywidualnych

Typy inwestycyjne to propozycje naszych subfunduszy, które mają najwyższy potencjał wzrostu w obecnych warunkach rynkowych.

Nasi eksperci oceniają jakie szanse dla wybranych subfunduszy stwarza obecna sytuacja makroekonomiczna. Przedstawiamy tutaj rozwiązania zarówno dla inwestorów poszukujących możliwie bezpiecznych zysków, jak i dla tych, którzy są gotowi podjąć większe ryzyko w oczekiwaniu na wyższą stopę zwrotu.

Typy inwestycyjne przygotowujemy i wysyłamy raz w miesiącu.

Wygląd newslettera: 

Karty subfunduszy

Karty subfunduszy to najważniejsze informacje o każdym subfunduszu.
 

Z kart subfunduszy dowiesz się m.in., w jakie instrumenty finansowe inwestujemy pieniądze poszczególnych funduszy. Poznasz także ich wyniki w porównaniu ze wzorcowym portfelem, który stanowi punkt odniesienia do dokonywania ocen wyników zarządzania aktywami funduszu (benchmarkiem), poziom ryzyka oraz minimalny zalecany horyzont inwestycyjny.

Linki do najnowszych kart subfunduszy wysyłamy raz w miesiącu.

Wygląd newslettera:

Komentarz rynkowy

Komentarz rynkowy to publikacja na temat ważnych wydarzeń na rynkach finansowych.

Nasi eksperci komentują bieżącą sytuację na parkietach i na rynku długu oraz oceniają jej znaczenie dla inwestorów.

Komentarze rynkowe wysyłamy zwykle dwa razy w miesiącu.

Wygląd newslettera:

Wyceny subfunduszy

Wycena to zestawienie aktualnych wartości jednostek uczestnictwa oraz wyników, jakie osiągnęły subfundusze w różnych przedziałach czasowych.
 

Na podstawie wyceny możesz obliczać wartość swojej inwestycji.

Newsletter z wyceną możesz otrzymywać według uznania: codziennie, raz na tydzień lub raz na miesiąc.

Wygląd newslettera: