Zostań partnerem

Klub Ambasadora

Polecasz IKE i IKZE oferowane przez Generali Investments. Nie musisz posiadać doświadczenia w branży finansowej ani prowadzić działalności gospodarczej. Zarabiaj na dwa sposoby: polecając osobiście oraz tworząc sieci poleceń. Dowiedz się więcej

Agent

Oferujesz wszystkie fundusze TFI; chcesz poszerzyć swoją ofertę o produkty finansowe wysokiej jakości; pracujesz sam, prowadzisz działalność gospodarczą i masz doświadczenie w branży finansowej. Dowiedz się więcej