CSR

Corporate Social Responsibility (CSR), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób prowadzenia działalności gospodarczej, według którego przedsiębiorstwo dba nie tylko o swoje interesy materialne, ale też o dobro swojego otoczenia, to znaczy ludzi: pracowników, współpracowników, kontrahentów, a nawet sąsiadów, a także o środowisko naturalne. Nasza firma chce wspierać dzisiejszych i przyszłych inwestorów nie tylko poprzez doskonałe rozwiązania, które służą pomnażaniu pieniędzy, ale także poprzez edukację dotyczącą finansów i ekonomii.

 

Główne obszary naszej działalności CSR

W naszych działaniach koncentrujemy się na trzech kluczowych obszarach: edukacji finansowej, inwestowaniu odpowiedzialnym społecznie oraz dobroczynności.

Edukacja finansowa

Prowadzimy systematyczną edukację finansową, tak, aby wszyscy inwestorzy – obecni i przyszli uczestnicy funduszy – znali i świadomie wybierali rozwiązania dopasowane zarówno do oczekiwanych zysków, indywidualnego horyzontu inwestycyjnego, jak i poziomu ryzyka.

Możemy się pochwalić już ponad 25-letnim doświadczeniem na polskim rynku. Nasze doświadczenie i kompetencje wykorzystujemy w naszych CSR – owych działaniach.
Prowadzimy systematyczną edukację finansową, tak, aby wszyscy inwestorzy – obecni i przyszli uczestnicy funduszy – znali i świadomie wybierali rozwiązania dopasowane zarówno do oczekiwanych zysków, indywidualnego horyzontu inwestycyjnego, jak i poziomu ryzyka, jaki są w stanie zaakceptować dla swoich inwestycji.

 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  Od wielu lat współpracujemy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP) -  pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej. Umożliwia ona młodym ludziom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, które ułatwiają realizowanie planów zawodowych.
  FMP wspieramy charytatywnie - wskazujemy szczegółowy cel, na jaki powinny zostać przekazane środki. Jako wolontariusze uczymy młodzież na temat ekonomii i finansów.
 • Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe mini przedsiębiorstwo
  To projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: ułatwia im start na rynku pracy. „Szkoła praktycznej ekonomii” uczy m.in.: przedsiębiorczości i przejmowania inicjatywy, przedstawia szanse i zagrożenia związane z założeniem własnej firmy.
  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne

Oferujemy wyłącznie „zdrowe” aktywa i wdrażamy tylko pewne i sprawdzone zasady finansowe. Dzięki temu możemy w prosty i przejrzysty sposób realizować założenia naszej społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ostatnich latach mamy do czynienia z kryzysem wizerunku instytucji finansowych, które stały się mało transparentne i nieefektywne. Doskonale zadajemy sobie z tego sprawę, dlatego stworzyliśmy system kontroli instrumentów finansowych, które kupujemy dla naszych inwestorów. Oferujemy wyłącznie „zdrowe” aktywa i wdrażamy tylko pewne i sprawdzone zasady finansowe. Dzięki temu, możemy w prosty i przejrzysty sposób realizować założenia naszej społecznej odpowiedzialności biznesu, zarówno wewnątrz firmy, jak i na rzecz naszego otoczenia społecznego.
Zasady odpowiedzialnego inwestowania ma dla nas duże znaczenie
 


Jakie zasady odpowiedzialnego inwestowania stosujemy?

 • Tematyka ESG (environment – środowisko, social – społeczeństwo, governance – ład korporacyjny) została włączona do procesów analitycznych i decyzyjnych w obszarze inwestycji kapitałowych.
 • Jednym z naszych priorytetów jest promocja zasad ESG w branży inwestycji kapitałowych.
 • Proponujemy współpracę innym przedsiębiorstwom, by jeszcze skuteczniej wdrażać strategię ESG.
 • Na bieżąco informujemy o prowadzonych działaniach ESG.